Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde (Bilde: Tore Wuttudal / NN / Samfoto)

VG: Vegvesenet bryter regler for bruvedlikehold

1.087 norske bruer har det inspektører omtaler som «store» eller «kritiske» skader for bæreevnen og trafikksikkerheten. Årsaken er at de ikke blir inspisert.

VG melder at Statens vegvesen bryter reglene for årlige inspeksjoner av riks- og fylkesvegbruer. Avisen har fått innsyn i Vegvesenets bruforvaltningssystem Brutus og besøkt 104 broer i 15 fylker.

Vegvesenets inspeksjoner skal finne ut av om bruer har alvorlige skader eller trenger vedlikehold, og lovverket tilsier at skal de utføres hvert år. Men ifølge Brutus blir altså fristen for disse kontrollene brutt for over halvparten av bruene i Norge.

Flere av vegvesenets regioner sier de ikke får gjennomført inspeksjonene fordi de ikke har kapasitet eller penger.

– Etterslepet på vedlikehold er én ting. Det har med bevilgninger å gjøre. Men etterslepet på kontroll og inspeksjoner er ikke akseptabelt. Dette er det ikke lov å ha etterslep på, sier direktør Trude Tronerud Andersen i Vegtilsynet til VG.

– I veglova står det at vegnormaler skal lages, godkjennes og følges. Bryter de det systemet, så bryter de lovverkets formål om å ha sikre veger og bruer, fortsetter hun.

Rapportene fra Brutus avslører at Rogaland har flest alvorlige skader registrert. Likevel ble kun en av tre broer inspisert i løpet av 2016.

Men aller verst er det i Oslo, hvor kun åtte av hovedstadens 213 riksveger har blitt inspisert slik regelverket krever.

Jane Bordal, direktør i Statens vegvesen, sier at vegvesenet nå har startet en nasjonal gjennomgang av bruforvaltningen.

(©NTB)

Forsiden akkurat nå