Vestlandsfylkene vil endre kravene for oppgradering av tunneler
(Illustrasjonsfoto: Møre og Romsdal fylkeskommune)

Vestlandsfylkene vil endre kravene for oppgradering av tunneler

Pengene som er satt av til oppgradering av tunneler står ikke i stil med sikkerhetskravene som skal oppfylles, mener de tre fylkesordførerne i Vestlandsrådet.

– Samferdselsdepartementet må se på om det er mulig å redusere kravene i tunnelene på fylkesveinettet, samtidig som et minimumsnivå for trafikksikkerhet og framkommelighet opprettholdes, sier de tre fylkesordførerne i Vestlandsrådet i en pressemelding.

De tre er Marianne Chesak i Rogaland, Line Hatmosø Hoem i Møre og Romsdal og Jon Askeland i Vestland.

Trenger mer penger fra staten

Alle de tre fylkene er avhengige av ytterligere statlige overføringer for å kunne fullføre de nåværende kravene som staten har pålagt fylkeskommunene.

Tunnelkravene er basert på EU-direktivet som trådte i kraft i 2015. Reglene gjelder for fylkeskommunale tunneler som er lengre enn 500 meter, og der ÅDT er høyere enn 300.

Da forskriften ble vedtatt, ble det sett frist om at tunnelene skulle bli utbedret før 2020. Fristen ble så forlenget til «før 2025».

– Svært utfordrende

Flere fylkeskommuner har sagt fra om at det er svært utfordrende å komme i mål innen 2025, heter det i meldingen.

Hovedårsaken er at oppgraderingsprosjektene er mer omfattende og dyrere enn det Statens vegvesen la til grunn, og uten at det er tilstrekkelig kompensert.

– Kostnadene med å oppfylle kravene er langt høyere enn de midlene som er tildelt, selv om vi alle har lagt inn vesentlige egne midler, sier de tre fylkesordførerne.

De sier at hvis de strenge statlige kravene til sikring blir opprettholdt, så er alternativene enten å utsette tunneloppgraderinger, eller at det går ut over andre viktige vedlikeholds- og sikringstiltak.

Vestlandsrådet behandlet saken om tunnelsikkerhet på fylkesveinettet i desember. Temaet blir tatt opp igjen i møte 7. februar. Det er også sendt en uttalelse til Samferdselsdepartementet.

Les også

Forsiden akkurat nå