”Vestlandets viktigste vegprosjekt” er den kalt, riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika i Buskerud. Nå er tunnelen ferdigdrevet.
”Vestlandets viktigste vegprosjekt” er den kalt, riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika i Buskerud. Nå er tunnelen ferdigdrevet. (Bilde: Bjørn Olav Amundsen)

Vestlandets viktigste tunnel

”Vestlandets viktigste vegprosjekt” er den kalt, riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika i Buskerud. Nå er tunnelen ferdigdrevet.

Krødsherads ordfører Olav Skinnes fikk æren med å trykke på knappen da siste salve ble skutt i Ørgenviktunnelen 17. januar. Tilstede: Tunneldrivere, Vegvesenets folk, politikere og andre notabiliteter. Tradisjonen tro var det deretter en solid konjakk til tunneldriverne (og alkoholfritt de til nesten alle andre).

Dermed er også framdriften i rute på prosjektet som helhet, og den nye strekningen av riksveg 7 vil etter alt å dømme åpne som planlagt før sommerferien i 2014. Ørgenviktunnelen utgjør 3700 meter av strekningen, som totalt er på 17,2 kilometer. Den forkorter reisetiden mellom Bergen og Oslo med 20 minutter på riksveg 7.

Stor stemning i dypet av berget etter siste salve i Ørgenviktunnelen.

 

Forsiden akkurat nå