Hovedutvalget for samferdsel og mobilitet bevilget tre millioner kroner til punktvis utbedring av fylkesvei 5724 i Oldedalen i Stryn. Bildet er tatt da det gikk et jordskred på veien i november 2020.
Hovedutvalget for samferdsel og mobilitet bevilget tre millioner kroner til punktvis utbedring av fylkesvei 5724 i Oldedalen i Stryn. Bildet er tatt da det gikk et jordskred på veien i november 2020. (Foto: Even Hjelle/Statens vegvesen)

Vestland skal bruke 21,1 millioner ekstra på fylkesveiene

Fylket har nylig bevilget drøye 21 millioner kroner ekstra til mindre tiltak på fylkesveinettet: Nye møteplasser og punktvise utbedringer.

Det var fylkestinget i Vestland som i desember 2020 vedtok en ekstrabevilgning på 21,1 millioner kroner til mindre utbedringer på fylkesveiene i 2021. Ytterligere seks ulike prosjekter i fylket får midler i 2021.

Nå har hovedutvalget for samferdsel og mobilitet i Vestland fordelt pengene, skriver fylket i en melding.

Les også

Bedre trafikksikkerhet raskt

– Det er viktig at vi kan sette i gang prosjekter som raskt kan bedre trafikksikkerheten på noen av fylkesveiene våre. Dette handlingsrommet må vi ha. Vestland har mye dårlig fylkesvei, og behovet for oppgradering er stort, sier hovedutvalgsleder Jannicke Bergesen Clarke i meldingen.

Til grunn for tildelingen ligger at prosjektene må kunne gjennomføres i 2021, og midlene skal brukes til enklere utbedringer som for eksempel bedre sikt, kurvatur og veibredde.

Les også

 

Hovedutvalget fordelte penger til disse prosjektene:

 • Fylkesvei 5724 Oldedalen: 3 mill. kr. til punktvis utbedring.
 • Fylkesvei 550 Aga-Kråkevik: 0,6 mill. kr til et prioritert punkt på strekningen.
 • Fylkesvei 616 Kalvåg-Klubben: 1,3 mill. kr. til opparbeiding av møteplasser i Bremanger. Det står igjen noen møteplasser som ikke er blitt prioritert tidligere.
 • Fylkesvei 5742 Tvinnereim-Rand i Stryn kommune: 1,3 mill. kr. til opparbeiding av møteplasser, samt utbedring av noen smale svinger på Fjelli, Jevnlid, Gald og  Heimlid, samt kryss Nygård til fylkesvei 5742.
 • Fylkesvei 5723 Lodalen i Stryn kommune: 2,9 mill. kr. til opparbeiding av møteplasser i Lodalen.
 • Fylkesvei 550 Ytre Ædna: 5 mill. kr. til fjerning av flaskehals samt opparbeiding av siktsone. Det har vært dødsulykke knyttet til trang vei på strekningen.

Det er også bevilget sju millioner kroner til mindre samarbeidsprosjekter og spleiselag med noen kommuner. Dermed blir det mulig å gjøre mindre utbedringer av fylkesveier i kommunal og privat regi, som for eksempel å bygge fortau. Fylkeskommunen er i dialog med flere kommuner om aktuelle prosjekter.

Les også

 

Over 56 millioner til pågående prosjekter

I budsjettet for 2021 er det bevilget totalt 139,3 millioner kroner til slike mindre utbedringer. Det er et statlig tilskudd, skriver fylket i meldingen.

Fylkestinget ga 56,6 millioner kroner til pågående prosjekter i desember 2020:

 • Fylkesvei 5384 Istadmyrane, Voss, forsterkning
 • Fylkesvei 5476 Kvamsbrekko
 • Vikse skole
 • Forkjørsveiskilt
 • Tiltak etter omklassifiseringsvedtak
 • Diverse akutte strakstiltak
 • Fylkesvei 5240 Foldnesvegen, bidrag til Fjell kommune
 • Fylkesvei 606, møteplasser i Solund
 • Fylkesvei 53 Holsbru, omlegging av vei
 • Prosjektering av framtidige tiltak
Les også

Utbedrede veier for sjømatnæringen

61,7 millioner kroner ble i desember bevilget til søknader om utbedringsmidler til veier som er viktige for sjømatnæringen og fylkeskommunen sin egenandel der.  

Det er søkt om midler til disse viktige strekningene for sjømatnæringa i 2021:

 • Fylkesvei 546 på Austevoll, særlig strekninga til og fra Husavik fergeleie
 • Fylkesvei 549/48/575/576/49 (tidligere fylkesvei 49) Jektevik Våge-Norheimsund veikryss fylkesvei 79
 • Fylkesvei 570 Andås vegkryss E39-Masfjordnes
 • Fylkesvei 560 (tidligere 555) Beinastaden veikryss fylkesvei 561 Eide-Skogsvåg
 • Fylkesvei 616 Kalvåg-Oldeide

Vestland fikk 54 millioner kroner til seks slike prosjekter i 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå