Så trivelig ser byggherren for seg at det skal bli når et av Bergens travleste trafikknutepunkt er bygget om.
Så trivelig ser byggherren for seg at det skal bli når et av Bergens travleste trafikknutepunkt er bygget om. (Illustrasjon: Vestland fylkeskommune)

Kryssoppgradering i Bergen

Vestland ruster opp Paradis: Trafikktungt knutepunkt i Bergen skal bli nytt og lekkert

Det blir en komplisert utbygging når et av Bergens travleste trafikk-knutepunkt skal oppgraderes. Fylket vil ha pris på oppdraget.

Vestland fylkeskommune skal utvide eksisterende veier og oppgradere gang- og sykkelsystemet fra Statsminister Michelsens veg til Tunvegen i Bergen. Det blir ny gang- og sykkelbru over Nesttunveien og bybanesporet.

Slik skal de myke trafikantene ledes utenom selve hovedkryssområdet på Paradis, og kapasitet, framkommelighet og trafikksikkerhet skal bli bedre i hele området.

Les også

ÅDT: Opp mot 11.500

Paradis er i dag et sterkt trafikkert knutepunkt som preges av veikrysset mellom
Nesttunveien, Storetveitvegen, Statsminister Michelsens veg og Sandbrekkeveien (største
ÅDT er på 11.500). På sikt skal veiene nedtones til gater.

Krysset på Paradis i Bergen, med utsyn nordover Storetveitvegen (fortsetter mot høyre) og Statsminister Michelsens veg (tar av til venstre). Foto: Google Maps

Samtidig pågår det flere byggeprosjektene langs langs bybanetraseen. Entreprenøren må regne med omfattende koordinering mot de private utbyggerne.

For eksempel: Sprengningsarbeidet skal foregå tett ved bebyggelse flere steder. Entreprenøren må ha kontroll på rystelsene.

Sprengning for landkar for ei gang- og sykkelbru vil skje helt opp i bybanesporet. Her må arbeidet foregå etter Bybanens krav og regelverk.

Les også

Dype og smale raviner 

Byggherren sier at grunnfjellet på Paradis hovedsakelig består av skifrige bergarter og marmor, som gir svært varierende dybder til berg. Det er oppdaget dype og smale raviner i området, og det kan eksistere flere slike uoppdagede raviner i terrenget.

Det skal legges nye ledninger til vann, avløp og overvann i hele prosjektområdet. Fjernvarme skal legges gjennom flere veier.

Statsminister Michelsens veg er skolevei og skal opparbeides med fartshumper og brustein. Langs veiens vestre kjørefelt skal det bygges sykkelvei og fortau, mens langs østre kjørefelt skal det bygges fortau. En større tørrmur skal fundamenteres på setningsfri grunn. På grunn av stabilitetsproblemer under masseutskiftning anbefaler den geotekniske rapporten å gjøre det seksjonsvis, med veien stengt for trafikk.

Jacob Kjødes vei, Paradisalléen og eventuelt Tunvegen skal utbedres med gang- og sykkelvei og såkalt sosial sone i allmenningen. Allmenningen skal belegges med granittheller, og det blir trær og benker rundt om.

Les også

Skal bygge komposittbru

Over Nesttunveien blir det ei gang- og sykkelbru i kompositt, kanskje noe à la Vardebrua ved Mongstad, som MMS har fått kontrakt på å levere. Kontrakten for levering og montering av komposittbrua over Nesttunveien blir utlyst som egen entreprise.

Hovedentreprenøren skal sørge for at riggplass ved den framtidige komposittbrua er ryddet i god tid før levering og montering av bruelementene. Entreprenøren har også ansvar for å støpe landkar og fullføre tilpasningene mot brukonstruksjonen, som for eksempel rekkverk. Når riggområdet for brua stenges av, får ikke entreprenøren tilgang til området. Området er planlagt stengt i tre måneder høsten og vinteren 2021/2022.

Omtrentlige hovedmengder i kontrakten:

  • 4.200 kubikkmeter sprengning i linjen
  • 27.000 kubikkmeter masseflytting av jord
  • 5300 kubikkmeter graving/sprenging for lukkede rørgrøfter
  • 1200 kvadratmeter natursteinsmur
  • 600 kubikkmeter betong
  • 1700 meter kabelgrøft

En opsjon i kontrakten er en jobb med den kommunale veien nummer 5121 Tunvegen.

Anleggsstart er planlagt til 1. desember i år, og arbeidene skal være ferdig etter nøyaktig to år, altså på samme dato i 2022.

Noen delfrister og premisser gjelder:

  • Begge landkarene for gang- og sykkelbrua skal stå ferdig 14. mai 2021.
  • Statsminister Michelsens veg kan kun være stengt i perioden mars-oktober 2021.
  • En gruppe med kummer i Allmenningen skal være på plass 20. mars 2021.

Vestland fylkeskommune holder tilbudskonferanse med befaring i Bergen 16. september. Frist for å gi tilbud på jobben er 14. oktober.

Les også

Forsiden akkurat nå