Vestland kommer med ny elektrokontrakt for Fjordane
(Illustrasjonsfoto: BMO Elektro)

Vestland kommer med ny elektrokontrakt for Fjordane

Den er på fem år i utgangspunktet, med mulighet for tre år til.

Vestland fylke lyser ut den nye E4654 Elektrokontrakt Fjordane 2023-2028.

Her handler det om drift og vedlikehold av elektriske anlegg med funksjonsansvar for noen av oppgavene på fylkesveiene i regionen Fjordane.

Noen av de viktigste anleggene og installasjonene i kontrakten:

Her har vi Fjordane. Kart over området som inngår i kontrakten. Illustrasjon: Vestland fylkeskommune
 • 47 tunneler med elektriske anlegg
 • 1 trafikksignalanlegg
 • 6 værstasjoner
 • 37 trafikktellepunkt
 • 15 variable skilt
 • 14 bruer med elektriske anlegg
 • 9 sideanlegg med elektriske anlegg
 • 1472 lyspunkter utenfor tunnel
 • 16 kaier
 • 6 ferister
 • 1 varmekabel

Oppdraget omfatter blant annet kontroll, funksjonstesting og internkontroll samt periodiske arbeider, reparasjon av skader og utskifting/installasjon av objekter.

Registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon og rapportering til
byggherren hører også med.

Startdato er 1. juni 2023, og sluttdato er 31. mai 2028. Kontrakten kan utvides med tre år.

 
Tilbudsfrist er 17. februar 2023.
 
 

Forsiden akkurat nå