Fylkeskommunen er i gang med et forprosjekt og en massehåndteringsplan for fylkesvei 49 Tokagjelet, der ulike alternativer for massehåndtering og gjenbruk i andre samferdselsprosjekt skal utredes. Illustrasjonsfoto av massehåndtering i Flotunnelen.
Fylkeskommunen er i gang med et forprosjekt og en massehåndteringsplan for fylkesvei 49 Tokagjelet, der ulike alternativer for massehåndtering og gjenbruk i andre samferdselsprosjekt skal utredes. Illustrasjonsfoto av massehåndtering i Flotunnelen. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Vestland har fått penger til å redusere klimafotavtrykket fra fylkesveiene

Vestland fylkeskommune har fått nesten 1,6 millioner kroner til flere prosjekter som skal jobbe mot målet om lavutslipp i fylkesveiutbyggingen.

Klimakrav i anskaffelser og massehåndtering er prosjekter som har fått Klimasats-midler, skriver fylket på sin hjemmeside.

– Det er viktig å få styrket denne satsingen slik at vi raskest mulig kan få resultater av klimaarbeidet også i forbindelse med bygging og vedlikehold av fylkesveiene, sier Jannicke Bergesen Clarke, leder i hovedutvalget for samferdsel i Vestland fylkeskommune.

Les også

 

Klimakrav i anskaffelsene

Utbygging, drift og vedlikehold av fylkesveinettet gir store klimagassutslipp i Vestland. For å nå fylkeskommunens mål om nullutslipp innen 2030 er det startet flere prosesser for å redusere klimafotavtrykket til fylkesveinettet.

Fylkeskommunen har fått en million kroner fra Klimasats, som er miljødirektoratets støtteordning, for å jobbe målrettet med klimakrav i anskaffelser i fylkesveiarbeidet.

Her skal en egen prosjektmedarbeider følge opp fylkesveiprosjekter både i plan- og utbyggingsfasen med hensyn til klimavennlige valg, samt finne samfunnsnyttige og klimavennlige løsninger sammen med andre veieiere.

Tilskuddet utgjør 50 prosent av de anslåtte kostnadene til prosjektet.

Les også

Mindre utslipp i bygging og drift

Det er regnet ut at om lag en tredjedel av klimagassutslippene i fylkesveiprosjektene kommer fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport, mens to tredjedeler vil komme fra produksjon av materialene som blir brukt, slik som betong, stål og asfalt.

Et forprosjekt skal vurdere potensialet for lavere klimagassutslipp i ulike faser i veiprosjektene og i driften av veinettet, og dette forprosjektet har fått 225.000 kroner fra Klimasats.

–  Samferdsel er en sektor der potensialet kan være betydelig og det blir derfor spennende å se hvor stor klimagevinst vi kan få knyttet til veinettet, sier Jannicke Bergesen Clarke.

Les også

Klimaeffekt i steinhåndtering

Det er et stort overskudd av masser i tunnelprosjekter, og klimaeffekten ved gjenbruk av stein kan være betydelig, skriver fylkeskommunen.

Også i bearbeiding og transport av steinmassene kan det være en stor klima- og miljøgevinst. Fylkeskommunen er i gang med et forprosjekt og en massehåndteringsplan for fylkesvei 49 Tokagjelet, der ulike alternativer for massehåndtering og gjenbruk i andre samferdselsprosjekt skal utredes. Resultatene vil bli offentlige gjennom en sluttrapport.

Til dette arbeidet har fylkeskommunen fått 350.000 kroner fra Klimasats.

Les også

Forsiden akkurat nå