Åtte firma og arbeidsfellesskap har meldt interesse for automasjonskontrakten på E18 Lysaker–Ramstadsletta.
Åtte firma og arbeidsfellesskap har meldt interesse for automasjonskontrakten på E18 Lysaker–Ramstadsletta. (Illustrasjon: Aas Jakobsen)

Vestkorridoren: Åtte ønsker å bli prekvalifisert for automasjonskontrakt

Åtte firmaer og arbeidsfelleskap ønsker å bli prekvalifisert for levering og arbeid med automasjon på etappe 1 av E18 Vestkorridoren.

Konkurransen om entreprise E121 Automasjon ble lyst ut i slutten av november 2022.

Verdien av kontrakten er mellom 70 og 90 millioner kroner, skriver Vegvesenet.

De åtte som har meldt interesse for å bli prekvalifisert for Vestkorridorens automasjonskontrakt er:

  • ABB
  • Aldesa Construcciones og Roxel Infra
  • Aventi
  • Mesta, Siemens Mobility og Dalen Fiberoptikk
  • SICE og Roxel Infra
  • Trafsys-Oneco Infra og Eviny Solutions
  • Tratec Norcon
  • Volue Industrial IoT

Både arbeider og leveranse av utstyr

Innholdet i kontrakten omfatter både arbeider og leveranse av spesifisert utstyr knyttet til blant annet integrasjon mot VTS (vegtrafikksentralen) OPC-server toppsystem, OPC objektliste, lokalt styringssystem og programmering, SSA-skap i tunneler og dagsoner, SA-skap i tekniske bygg, nødstyrepaneler, automatikkskap i sedimentasjonsanlegg og pumpestasjoner, fibernettverk lokalt og mot VTS, videoovervåking og hendelsesdetektering og nødtelefonisystem.

Arbeidene i kontrakten vil pågå parallelt med byggingen av entreprisene E102 Fornebukrysset-Strand, E103 Strand-Ramstadsletta og E105 Gjønnestunnelen. I tillegg omfatter den noen arbeider langs veier som ikke skal bygges om, blant annet E18 Lysakerelva-Fornebukrysset og langs Snarøyveien og ved Telenor Arena.

Automasjonsarbeidene gjennomføres som en utførelsesentreprise. Selve anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling. Det innebærer at Statens vegvesen vil etter vurdering gå i dialog med inntil fem av de åtte selskapene som har meldt interesse.

Planen er å skrive kontrakt før sommerferien 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå