Dypstabilisering og fresing. I Vestfold skal en del fylkesvei dypstabiliseres i sommer.
Dypstabilisering og fresing. I Vestfold skal en del fylkesvei dypstabiliseres i sommer. (Illustrasjonsfoto: Asfalt Remix)

Vestfold og Telemark kommer med tre asfaltkontrakter: Totalt 100.000 tonn 

I Vestfold blir det rundt 57.000 kvadratmeter med dypstabilisering også.

31. januar lyste Vestfold og Telemark fylke ut tre nye asfaltkontrakter for sine fylkesveier. Totalt er de på opp mot 100.000 tonn asfalt.

I Asfaltkontrakt 38-2022-01 Vestfold skal det legges ut cirka 39.000 tonn med asfalt og freses bort omkring 83.000 m2. I tillegg skal rundt 57.000 m2 dypstabiliseres. I tildelingen av denne kontrakten tar byggherren hensyn til utslipp av CO2-ekvivalenter i tillegg til pris. I kontrakten ligger mulighet for bonus eller malus hvis CO2-utslippet avviker med mer enn fem prosent fra mengden som er angitt i tilbudet.

Asfaltkontrakt 38-2022-02 Telemark syd: Det skal legges omtrent 27.500 tonn asfalt, og rundt 27.000 m2 asfalt skal freses.

Asfaltkontrakt 38-2022-03 Telemark nord: Her skal det legges ut rundt 32.000 tonn asfalt, og cirka 20.000 m2 skal freses bort.

Frist for å gi tilbud er 10. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå