Verdi 600 mill: Møre og Romsdal kommer med to nye driftskontrakter
(Illustrasjonsfoto: Mählers)

Verdi 600 mill: Møre og Romsdal kommer med to nye driftskontrakter

Nå drar fylket i gang med to nye kontrakter for Nordmøre - indre og ytre.

Begge kontraktene er femårige og varer dermed fra og med høsten 2022 og ut sommeren 2027.

Driftskontrakt 1507 Indre Nordmøre 2022 har en anslått totalverdi på 283 millioner kroner.

Veinettet i kontrakten for indre Nordmøre fra og med høsten 2023. Første år er driftsområdet langt mindre. Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune

Den starter forsiktig, med kun 217 kilometer vei inkludert noen få kilometer gang- og sykkelvei det første året. Men fra og med høsten 2023 blir den på totalt 456 kilometer fylkesvei.

ÅDT er på 6000 på det meste.

Driftskontrakt 1509 Ytre Nordmøre 2022 anslås å være verdt totalt 317 millioner kroner.

Veinettet her er på 479 kilometer, hvorav 13 kilometer er gang- og sykkelvei. ÅDT er på rundt 10.000 på det meste.

Området som inngår i kontrakten for ytre Nordmøre. Illustrasjon: Møre og Romsdal fylkeskommune

For begge kontraktene kan partene bli enige om å forlenge dem med ytterligere 12, 24 eller 36 måneder fra 2027. Og byggherren har i tillegg uansett opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.

Møre og Romsdal gjennomfører tilbudskonferanse via Teams for begge kontraktene den 10. januar.

Og frist for å gi tilbud er 15. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå