Noen av nordmennene som er på plass i Athens disse dager på konferansen Bearing Capasity of Roads, Railways and Airfield. (Bilde: Jarle Skoglund)
Leif Bakløkk sammen lederen for den greske arrangementskomiteen, Anderas Loizos. (Bilde: Jarle Skoglund)
Ida Trangen holdt foredrag om sammenligningen av tre ulike programvarer for vegdimensjonering.
Doktorgradsstudent Marit Flatvad presenterte sine internasjonale undersøkelse om pukkforbruk fra 18 land.
Vianova veteran Johnny M. Johansen hadde tatt med seg en av selskapets yngre krefter, Marthe Granden. (Bilde: Jarle Skoglund)
Sponsorplakaten viser at både NTNU, Statens vegvesen og Avinor er viktige bidragsytere på konferansen. (Bilde: Jarle Skoglund)
Over 450 deltagere gjør årets konferanse til den største i dens 40-årige historie. (Bilde: Jarle Skoglund)

Verdens veg-eksperter samlet i Athen

Detaljnivået er høyt når verdens fremste eksperter innen vegbygging er samlet til konferansen BCRRA 2017 i Athen. Omlag 20 fra Norge er på plass og bidrar med viktige foredrag.

400 deltagere fra hele verden stengte varmegradene ute på et hotell i Athen i slutten av juni for å snakke om byggematerialer og vegkonstruksjoner.

Det er tiende gang at konferansen Beaering Capasity of Roads, Railways and Airfields arrangeres. Den er blitt en av de viktigste møteplassene for ekspertene bak dimensjonering, normaler og standarder for oppbygging av veger og vegdekker.  Her presenteres det siste av forskningsrapporter og erfaringer på rekke og rad. 

 

Norsk faglig leder

Fra Norge er NTNU, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor med i det faglige samarbeidet som ligger bak en slik konferanse. Men viktigst er nok Leif Bakløkk fra Teknologiavdelingen til Statens vegvesen i Trondheim. Han er leder for International Advisory Committe, og har dermed det øverste faglige ansvaret for innholdet på konferansen, en oppgave han har hatt i ti år.

-Det er gledelig å se at interessen for utveksling av fagkunnskaper innen veg, bane og flyplasser er økende. Deltagelsen her i Athen er på over 450 personer fra hele verden, og det er rekord. Selv om geografisk utgangspunkt og geologiske forhold er ulike, viser det seg at det i overraskende stor grad er de samme problemstillinger mange er opptatt av. Kostnadseffektive løsninger, gode levetidskostnader på vegkonstruksjoner og effektive vedlikeholdsmetoder er noe alle land er opptatt av, forteller Leif Bakløkk.

 

Parallelle fagsesjoner

Arrangementet i Athen er, bortsett fra en del innledende fellessesjoner, delt inn i parallelle konferanser avhengig om det er veg, bane eller flyplasser som er deltagernes hovedfagområdet. 

Mange konferanser arrangeres innen vegfaget rundt om i verden, og BCRRA er nok den mest forskerorienterte, som for uinnvidde kan virke både detaljorientert og smal. Men utvekslingen av detaljkunnskaper er viktig i en verden der det skjer store miljøorienterte endringer i bruken av transportmidler, og måten dette påvirker vegenes fysiske utforming og tilstand.

 

Unge norske vegforskere

Våre Veger er med på konferansen, og fikk være med på flere norske presentasjoner fra unge, dyktige vegingeniører som på denne måte fikk presentert sine forskningsresultater til et internasjonalt publikum.

Noen av dem var Karlis Riekst, som er PhD stipendiat ved Institutt for Bygg og miljø på NTNU, som presenterte sine laboratorie-undersøkelser på frostegenskapene til knuste steinmaterialer.

Ida Trangen, som i dag er ansatt hos Asplan Viak, presenterte resultatene fra sin masteroppgave ved NTNU i fjor, der hun har sett nærmere på tre dataprogrammer for vegdimensjonering, og sammenlignet resultatene fra dem med de langt mer empirisk baserte dataene som står i vår hjemlige vegbyggingsnormal N200.

Og doktorgradsstudent Marit Flatvad var også på plass og presenterte sine internasjonale undersøkelse om pukkforbruk fra 18 land.

 

En "norsk" konferanse

Konferansen har sine røtter i Norge, og ble etablert av tidligere veg-professor ved NTNU, Rasmus Nordal. Han så behovet for et internasjonalt nettverk knyttet til vegteknologi. Den første konferansen så dagens lys i Trondheim for 35 år siden, og har siden vært arrangert hver 4. år.

"Fadderskapet" gjør at Norge står som arrangør annenhver gang, slik at når konferansen igjen skal arrangeres om fire år, blir det Norge og Trondheim som står som vertskap. 

Forsiden akkurat nå