Dette må fotgjengerne langs riksveg 160 finne seg i i halvannnet år til.
Dette må fotgjengerne langs riksveg 160 finne seg i i halvannnet år til. (Bilde: Anders Haakonsen)

Ventet kontrakt til Hab Constuction

Konkurransen om kontrakten på 1,2 km gang/sykkelveg mellom Jar og Ringstabekk i Bærum endte med hjemmeseier. Hab Constuction fra Gjettum lengre vest i kommunen gjør jobben for 39 millioner kroner.

Vedtaket var ventet. Ved anbudsåpningen lå vinneren 14 prosent levere enn nærmeste konkurrent. Det laveste anbudet lå også langt under Vegvesenets overslag, men ikke så langt at kostnadsoverslaget er nedjustert. Det er fortsatt på 75 millioner kroner.

G/s-vegen skal legges langs riksveg 160. I dag er det bare et smalt fortau med til dels elendig standard på sørsiden av vegen. På nordsiden er det ikke noe tilbud til myke trafikanter. Dette er for dårlig for en veg som benyttes flittig av fotgjengere og syklister.

Entreprisen omfatter også oppsetting av 1 800 kvm støyskjermer, planting av 2 200 busker og 51 trær og legging av nye vann- og avløpsledninger.

Den viktigste årsaken til den store forskjellen mellom kontraktsum og totalkostnader er at Vegvesenet må innløse mye kostbar tomtegrunn for å få plass til g/s-vegen. Randbegyggelsen ligger tett på deler av strekningen.

Jobben skal være gjort innen 1. juni 2010. Det blir ingen delfrister før den tid.

Forsiden akkurat nå