Vellykket salve på Sørøya - nå håper Finnmark- samfunnet å få vegen åpnet til helga

De truende steinmassene i fjellet over Falkenbergtunnelen ble skutt ned ved totida onsdag.

- De har fått ned alt som skulle ned, og har gått rett over på manuell rensking i fjellsiden for å være sikker på at alle løse masser kommer ned. De bruker dagen på det, og vil i morgen starte arbeidet med å rydde steinmassene unna vegen. Det er nå veldig mye steinmasser på vegen, entreprenøren anslår det til å være rundt 1000 kubikk, sier Statens Vegvesens byggeleder Tor Inge Hellander.

 

Massene kjøres på havet for å spare tid

For å være effektive kjøres massene rett utfor vegskråningen og på havet, istedenfor å fraktes bort med bil.
- Jeg regner for øvrig med at mye allerede har gått den vegen allerede i forbindelse med sprenginga, sier Hellander.
Salven gikk ved 14-tida onsdag, og gjorde akkurat det den skulle. Hele overhenget som var igjen etter raset som gikk før jul er nå nede.

 

Rassikring pågår på strekningen

Etter at vegen er ryddet og åpnet vil det bli satt opp et kraftig «ubåtnett» oppe i fjellsiden. Dette kommer i tillegg til et skredsikringsprosjekt som allerede var i gang i området, men der mannskapet hadde avsluttet arbeidet for sesongen.
- Vi har et pågående rassikringsprosjekt der det settes opp ulike nett over en 120 meter lang strekning. Entreprenøren innstilte sitt arbeid tidlig i desember på grunn av rasfaren fra is. Og raset som gikk nå illustrerer jo at det var en god beslutning, selv om de ikke hadde kommet til å oppholde seg akkurat der raset gikk.
- Kan sikringsarbeidet ha vært en utløsende faktor for skredet som gikk før jul?
- Vi tror ikke det. Entreprenøren har vært i dette området, men kun borret inn noen bolter. De skulle ikke hatt en slik effekt, sier Hellander.

Forsiden akkurat nå