Modellen anskueliggjør Velde sitt nye asfaltverk fra Benninghoven.
Modellen anskueliggjør Velde sitt nye asfaltverk fra Benninghoven. (Illustrasjon: Benninghoven GmbH)

Velde satser tungt og grensesprengende på nytt og miljøvennlig asfaltverk

Styret i Enova har gitt tilsagn om investeringsstøtte på 22,2 millioner kroner til Velde Produksjon for et produksjonsanlegg som skal erstatte det eksisterende asfaltanlegget i Mandal. Støtten er gitt under programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi».

  • Asfalt

Med 22,2 millioner kroner fra Enova i tilskudd, står Velde Produksjon godt rustet til å bygge sitt nye miljøvennlige og høyteknologiske produksjonsanlegg for asfalt på Brennevinsmyra, et nyetablert industriområde ved den nye tømmerkaia i Mandal.

Velde overtok for en tid tilbake Skanska sitt asfaltverk på Gismerøya i Mandal, og dette blir nå byttet ut med et nyinnkjøpt fra Benninghoven.

Les også

Asfaltverket vil sette en ny standard

Enova kan støtte prosjekter som tar i bruk ny klimateknologi gjennom å tilby risikoavlastning til aktører som har evne og vilje til å gå foran, heter det på Enova sine nettsider.

Markedsdirektør i Enova, Øyvind Leistad Foto: Enova

 – Velde er en foregangsbedrift som ønsker å ta i bruk innovativ teknikk for å redusere klima-avtrykket fra asfaltproduksjonen. Å være først ut med nye teknologiske løsninger er både kostbart og innebærer risiko, påpeker markedsdirektør i Enova, Øyvind Leistad.

Han er begeistret for tiltaket og trekker spesielt fram at det nye asfaltverket både vil bruke resirkulert asfalt i produksjonen og klimavennlig trepellets til oppvarming.

 – Det er et poeng å redusere utslipp i hele produksjonskjeden, presiserer han og håper at Velde sitt nye verk vil sette en ny standard for asfaltprodusentene.

Les også

Asfalt som legges må kunne resirkuleres

 – Både Statens vegvesen og andre må være villige til å ta i bruk resirkulert asfalt i produksjonen av ny, sier han videre og viser til at i 2019 ble det lagt ut ca. 7,7 mill. tonn ny asfalt, mens bare rundt 1,2 mill tonn ble samlet inn til resirkulering.

 – Det må også komme et krav om at den asfalten som nå blir lagt, må være egnet for resirkulering.

 – Velde er en innovatør. Derfor er dette prosjektet midt i blinken for Enova sin målsetting om å gi støtte til dem som går foran og bidrar til innovasjon, legger til rette for videre spredning av teknologien og samtidig tar på seg risikoen ved å være innovative.

Les også

Går for bærekraftig og miljøvennlig produksjon

 – Med innovasjon, nysgjerrighet og investering i moderne teknologi skal Velde stå for en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig produksjon, sier konsernleder i Velde Industri AS, Egil Velde, til Veier24. Han er strålende fornøyd med at styret i Enova har gitt tilsagn om investeringsstøtte på 22,2 mill. NOK og forteller mer enn gjerne.

Konsernleder i Velde Industri AS, Egil Velde Foto: Claus Skålevik, Motto Design

– Asfaltverket er en såkalt RPP – Recycling Priority Plant - som vi setter opp i forbindelse med at vi etablerer oss og satser i Agder. Vi investerer i den beste teknologien vi fant innen miljø og gjenvinning. Kvalitetssikring gjennom hele verdikjeden i produksjonen står sentralt.

– Det vil igjen kreve at vi som produsent legger inn mer ressurser for å oppnå den ønskede miljøgevinsten. Staben ved verket må økes, behovet for lab-tjenester er større og vi trenger f.eks. tilgjengelig innendørs lagerplass for råvarene – resirkulerbar asfalt.

Les også

Resirkulert holder samme kvalitet som ny

Det nye asfaltverket er designet for å levere et ferdig kvalitetsprodukt basert på en større andel resirkulert asfalt. Velde forklarer ivrig om de tekniske nyvinningene som kjennetegner verket - hele veien fra den brukte asfalten som først går gjennom en granulator der mengden finstoff blir minimalisert og til den ferdige lavtemperaturasfalten som kommer ut.

 – Energisparing er bl.a. ivaretatt ved at den knuste massen blir lagret under tak for å unngå en kraftkrevende tørkeprosess. Overskuddsvarme fra selve verket blir gjenvunnet til ny bruk i produksjonen.

– En ny metode for indirekte oppvarming av parallelltrommelen ved hjelp av pellets åpner for høyere trommeltemperatur uten at bindemiddelet blir skadet/svidd – som kan forekomme ved direkte oppvarming inne i selve trommelen. En gjenvinningsgrad på opp mot 90 prosent er mulig bl.a. fordi den resirkulerte massen kan holde en høyere temperatur inn i mikseren.

Les også

Skal være fullt ut konkurransedyktig

Verket er spesialkonstruert for håndtering av den klebrige massen fra trommelen. I motsetning til tradisjonell produksjon der råvarene føres skrått inn, faller den resirkulerte massen loddrett ned i mikseren. Mens verket også har en tradisjonell skrå bane som fører blandinger av jomfruelige tilslagsmaterialer inn til mikseren.

 – Lab’en sine oppgaver er bl.a. å kontrollere kvaliteten på stein i den resirkulerte massen og å teste penetrasjonen på oljen i bindemiddelet. En viss tilførsel av et «foryngelsesmiddel» er nødvendig ettersom all asfalt som ligger ute på veiene alltid oksideres, sier Velde.

 – Målsettingen er at vår resirkulerte asfalt skal være fullt ut konkurransedyktig på markedet.

– Uten dette bidraget fra Enova hadde vi ikke kunnet investert i dette flunkende nye og miljøvennlige produksjonsanlegget. Nå ser vi bare fram til å komme i gang. Håpet er å kunne starte produksjonen i august i år, sier Egil Velde med et bredt smil til slutt.

Les også

Forsiden akkurat nå