Veiteknisk Institutt fikk kontrakt med Vegvesenet på IR-scanning av asfalt
(Foto: Bjørn Holshagen, Veiteknisk Institutt)

Veiteknisk Institutt fikk kontrakt med Vegvesenet på IR-scanning av asfalt

Kontrakten på 4,8 millioner kroner omfatter kvalitetskontroll ved asfaltlegging med varmefotografering i hele landet.

Som kompetansesenter for veisektoren utfører Veiteknisk Institutt en rekke oppmålings- og kontrolloppdrag på vegne av stat, fylker og kommuner. En av disse oppdragene er IR-scanning i forbindelse med legging av asfalt, en kontrollfunksjon hvor man sjekker homogenitet av massen, som er avgjørende kriterier for asfaltens kvalitet og levetid.

Les også

En stor kontrakt i år

Nå har Veiteknisk Institutt sikret seg årets kontrakt med Statens vegvesen som omfatter oppdrag i hele landet. Daglig leder Eirik Wulvik forteller at dette er oppdrag de har hatt gjennom mange år med Vegvesenets ulike regioner, men at det er første gang at etaten nå har valgt å lyse ut IR-scanningen som en, riksdekkende kontrakt.

IR-scanneren, her montert bak på førerhytta på utleggeren, måler temperaturen på den utlagte asfalten på tvers av utleggerbredden etter hvert som utleggeren kjører fvramover. Foto: Roar Telle, Veiteknisk Insitutt

IR-scanning, også kalt termoscanning, brukes for å beskrive homogenitet av asfaltdekker allerede ved utleggingen. Separasjoner kan oppstå under hele produksjonsprosessen fra håndtering av og fukt i råmaterialer, fabrikkskonfigurasjon, slitasje i fabrikken, lasting i ferdigvaresilo, lasting i lastebiler, under transporten, lossing i utleggeren og på vei gjennom utleggeren. Det meste av dette kan gjenfinnes som ulike mønstre på bildet fra IR-scanningen.

En IR-scanner måler temperaturen i mange punkter på tvers av
utleggerbredden etter hvert som utleggeren går fremover, og kan tegne et temperaturkart over det utlagte dekket rett bak utleggeren.

Les også

Krevende logistikk

Wulvik forteller at de i løpet av en sesong kan ha opptil 25 kameraer montert på asfaltutleggere rundt om i landet på samme tid. 

– Det er en krevende logistikk å kjøre ut og montere opp og kontrollere scannerne  på de strekningene hvor Statens vegvesen eller en annen byggherre har valgt at det skal gjøres måling med IR-kameraene. Scannerne er online med vår database, som måledataene overføres til, og blir bearbeidet og så videreformidlet til byggherren, sier han.

– Vi er innleid som nøytral tredjepart av byggherren til gjennomføringen av  IR-scanningen. Så bruker byggherren våre måledata til oppfølging av asfaltentreprenøren, ofte i kombinasjon med et avregningssystem som enten gir bonus for høy kvalitet, eller trekk om kvaliteten er lavere enn definert standard, sier Eirik Wulvik.

Wulvik forteller at Veiteknisk Institutt også har inngått tilsvarende avtaler med de nye vegadministrasjonene i flere av fylkeskommunene.

Les også

Forsiden akkurat nå