Tromøybrua som inngår i fylkesveg 409, knytter øya den er oppkalt etter til fastlandet. Den er den mest kjente av de 47 bruene som skal vedlikeholdes i de to Agder-fylkene i 2017 og 2018.
Tromøybrua som inngår i fylkesveg 409, knytter øya den er oppkalt etter til fastlandet. Den er den mest kjente av de 47 bruene som skal vedlikeholdes i de to Agder-fylkene i 2017 og 2018. (Bilde: Wikipedia)

Veisikring lavest på bruvedlikehold på Sørlandet

Fem entreprenører  har meldt sin interesse for vedlikeholdsarbeid på bruer i Agder-fylkene. Det laveste anbudet er gitt av Veisikring fra Drammen. Det er på 16,795 millioner kroner.

De andre som gjerne vil ha denne jobben er:


Ypsilon Contractors fra Skien                   17,167 mill.
BMO Entreprenør fra Kongsberg             17,489 mill.
NCC                                                               18,450 mill.
Consolvo fra Lier                                        21,143 mill.

Arbeidet skal utføres i år og neste år på 47 bruer, hvorav 28 i Aust-Agder og 19 i Vest-Agder. Det dreier seg hovedsakelig om mindre vedlikeholdsarbeid.

I følge Vegvesenets oversalg vil det gå med 17 500 liter mørtel, 130 kbm betong til utstøping, 10 000 liter asfaltfuger og 320 kvm membran. 500 meter brurekkverk skal repareres eller skiftes ut.

Åtte av bruene inngår i E18, alle de øvrige inngår i fylkesveger. Den mest kjente av dem er Tromøybrua på fylkesveg 409 i Arendal kommune.

Forsiden akkurat nå