Påtroppende konsernsjef Arne Giske satt sammen det teamet han ønsker skal lede Veidekke fremover.
Dag Andresen som fortsetter som leder for Veidekke Entreprenør AS

Veidekkes nye ledelse er klar

I forbindelse med det forestående skifte av konsernsjef i Veidekke fra 1. juli har påtroppende konsernsjef Arne Giske satt sammen det teamet han ønsker skal lede Veidekke fremover.

Noen ledere beholder sine ansvarsområder, noen har fått nye oppgaver og ny konserndirektør stab er ansatt. - En faglig sterk og god ledelse jeg ser frem til å lede Veidekke sammen med, sier Arne Giske. 

 

De operative lederne

Tidligere er lederne for de operative enhetene offentliggjort, og disse er:

  • Dag Andresen som fortsetter som leder for Veidekke Entreprenør AS
  • Jørgen Wiese Porsmyr som går fra rollen som CFO til rollen som konserndirektør med ansvar for Veidekke Industri AS og Veidekke Eiendom AS
  • Per-Ingemar Persson fortsetter som ansvarlig for entreprenørvirksomheten i Sverige og Danmark, men blir landansvarlig for hele Sverige ved at Veidekke Bostad AB nå inngår i hans ansvarsområder

I tillegg til denne linjeledelsen vil konsernledelsen bestå av

  • Terje Larsen (52), konserndirektør, CFO og ansvarlig for IT, innkjøp og strategi
  • Hege Schøyen Dillner (45), konserndirektør stab, med ansvar for HR, HMS og miljø, samt kommunikasjon og juridisk

 

De nye ansiktene

Et av de nye ansiktene i konsernledelsen er altså ny CFO (Chief Financial Officer), Terje Larsen. Terje, som er utdannet siviløkonom/MBA, har siden 2001 vært økonomidirektør i Veidekke Entreprenør AS. Før det har han gjennom 12 år innehatt en rekke lederstillinger innen økonomi og finans i ABB-konsernet, i Norge og internasjonalt. Han overtar som CFO senest 1. september.

Ny i konsernledelsen er også Hege Schøyen Dillner. Hun er utdannet Cand. Paed. fra Universitetet i Oslo (bl.a. ledelse og organisasjonspsykologi), og har solid bakgrunn og erfaring innen HR-faget. Hun kommer fra en stilling som divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, og hun har tidligere også hatt ledende stillinger innen HR i Aker-systemet og i konsulentselskapet Capgemini. Hege får konsernansvar for kommunikasjon, juridisk, HR, HMS og miljø fra 1. september.

 

Nykkelmo ny kommunikasjonsdirektør

Fra nåværende konsernstab har to av dagens medlemmer i konsernledelsen bedt om en endring av sine roller nå som ny organisasjon gir en passende mulighet til det.

Etter 15 år som konserndirektør for kommunikasjon, går Kai Krüger Henriksen over i en ny rolle som spesialrådgiver for konsernsjef. Tilsvarende velger konserndirektør HR, HMS og miljø, Bente Lillestøl, å gå tilbake til linjen, men før det benytter hun anledningen til å ta permisjon uten lønn frem til november.

Grete Ingeborg Nykkelmo overtar rollen som Veidekkes kommunikasjonsdirektør, mens det for øvrige stabsområder ikke er endringer.

-I den nye konsernstaben gjøres endringene ut fra at samspill og kunnskapsdeling mellom de ulike fagområdene i konsernstab stadig blir viktigere, og vi ønsker å styrke dette gjennom et mer samlet lederskap, avslutter Arne Giske. 

Forsiden akkurat nå