Den gamle Kronstadtunnelen skal utvides og bygges om til ny gang og sykkelvei. Ved Møllendal skal det sprenges ut en tunnel for Bane Nor
Den gamle Kronstadtunnelen skal utvides og bygges om til ny gang og sykkelvei. Ved Møllendal skal det sprenges ut en tunnel for Bane Nor (Foto: bybanen Bergen)

Veidekke skal bygge 800 meter gang- og sykkelvei i Bergen

Veidekke har skrevet kontrakt med Bybanen Utvikling om å bygge 800 meter gang- og sykkelvei, blant annet gjennom den nedlagte Kronstadtunnelen i Bergen.

Kronstadtunnelen er en 450 meter lang gammel jernbanetunnel som Veidekke skal utvide og utføre vann- og frostsikring i samt bygge et ekstra utgangsløp gjennom fjell og løsmasser. Sykkelveien bygges videre i en 350 meters dagsone som følger den tidligere jernbanetraseen. Parallelt med etableringen av sykkelveien skal det legges ny vannledning gjennom traseen

- Det er svært gledelig at vi nå får være med på å bygge mer grønn infrastruktur på en bærekraftig måte, og vi er stolte over at vi for niende gang har vunnet konkurransen om et stort og viktig oppdrag for Bybanen Utbygging. Dette er en krevende multidisiplin jobb som passer oss i Veidekke Bergen veldig bra. Å vinne denne kontrakten viser at vår strategi om å satse på miljø og å ha egne lokalt ansatte fagarbeidere og ingeniører er riktig og ønsket av våre kunder, sier distriktsleder Erlend Bygnes i Veidekke Bygg Bergen.

Veidekke skal også bygge uttrekkspor for Bane NOR ved Møllendal i en 100 meter lang kulvert og en 70 meter lang bergtunnel. Det nye uttrekksporet kommer som erstatning for dagens trase som blir den nye gang- og sykkelveien. Drevelin-bygget og den gamle broen skal rives, og stein skal gjenbrukes i portalen ved Møllendal gravplass.

Oppstart av byggearbeidene er planlagt allerede nå i juni med ferdigstillelse etter beregnet byggetid på 19 måneder.

Forsiden akkurat nå