b76d314975eaa8a7_org
b76d314975eaa8a7_org

Skal fremme yrkesfagene:

Veidekke på rekrutteringsturne på ungdomsskoler og videregående skoler 

Et team fra Veidekke legger i dag ut på en seks ukers langtur for å møte elever på en rekke ungdomsskoler og videregående skoler rundt i landet. Målet er at flere skal bli kjent med bygg- og anleggsfagene og bransjen.

Første stopp er Ra ungdomsskole i Larvik, mens siste stopp er Kirkenes videregående skole i midten av februar.

En stor rød lagbil (buss) skal de neste ukene rulle inn i mange skolegårder og invitere elevene til å bli kjent med yrkesfag og jobbmuligheter i bygg- og anleggsbransjen.

Maskinsimulator og konkurranser

Ungdommene skal treffe fagfolk og bli presentert for ulike yrker på en interaktiv og leken måte. De skal få prøve seg som maskinførere i en simulator, og det blir konkurranser som er relevante for de ulike fagområdene.

- Rundt 40 skoler skal besøkes, og dette er oss bekjent første gang noe slikt gjennomføres her til lands. Vi ønsker å gi ungdommene et hyggelig møte med bygg- og anleggsbransjen, innsikt i hvilke fagområder som finnes og ikke minst hvilke jobbmuligheter disse gir. De fleste kjenner nok til tømrer- og betongfaget, men vi opplever at mange er ukjent med en del av de andre viktige yrkesgruppene våre og da særlig innen anleggsteknikk. Dette ønsker vi nå å gjøre noe med, sier Gro Hege Haraldsen Nordbye, HR-direktør i Veidekke Infrastruktur.

Har 200 lærlinger i Norge

Rundt 40 skoler skal besøkes på turneen som skal fremme yrkesfagene overfor ungdom. Foto: Veidekke

Veidekke har i mange år drevet målrettet rekrutteringsarbeid gjennom lærlingeord­ningen og har rundt 200 lærlinger i Norge. Disse er viktige for selskapet fordi de er fremtidens fagarbeidere og fordi ungdommene trenger nødvendig praksis for å kunne fullføre sin fagutdannelse.

- Vi vet at informasjonsbehovet er stort hos mange unge som skal velge utdannelse og karrierevei. Skolenes rådgivere gjør en svært viktig jobb, men vi tror at det også kan ha stor verdi at vi som en landsdekkende entreprenør snakker direkte med ungdommene. 

- Og siden mange elever ikke kan komme til oss, reiser vi ut til dem med Volvo som samarbeidspartner. Målet vårt er at flere velger bygg- og anleggsteknikk etter dette, og så håper vi jo at enda flere motiverte lærlinger søker seg til Veidekke, avslutter Haraldsen Nordbye.

Forsiden akkurat nå