Den grønne linjen viser gammel veg som skal oppgraderes. De svarte linjene viser både veg i ny trasé som inngår i entreprisen, og veg som er ferdig oppgradert. Den røde linjen viser tunnel, og den blå viser buebrua som ikke er utlyst ennå. (Ill.: Statens vegvesen)
Den grønne linjen viser gammel veg som skal oppgraderes. De svarte linjene viser både veg i ny trasé som inngår i entreprisen, og veg som er ferdig oppgradert. Den røde linjen viser tunnel, og den blå viser buebrua som ikke er utlyst ennå. (Ill.: Statens vegvesen)

Veidekke leder jevn kamp på E105

Et anbud på 269 millioner kroner gir Veidekke en knapp ledelse i kampen om en veg- og tunneljobb på E105 i Finnmark. Det høyeste anbudet ligger ikke stort mer enn tre prosent høyere.

Andreplassen holdes av Hæhre Entreprenør med et anbud på 272,6 mill. Tredje og siste anbyder er Lemminkäinen, som vil ha 277, 2 mill.

Oppdraget omfatter vel 5 km km av E105. 690 meter av europavegen skal gå i tunnel, halvannen kilometer veg i dagen får helt ny trasé, for øvrig skal nåværende veg oppgraderes. 

Det vestlige endepunktet er Bjørkheim sør for Kirkenes hvor E105 møter E 6 i et T-kryss. Dette skal bygges om til rundkjøring. Det østlige endepunktet er Elvenes. Her går det en gammel hengebru over oset der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden. Brua skal bestå som en del av en lokalveg, men trafikken på E105 skal over på en buebru med et 120 meter langt hovedspenn. Brubyggingen lyses ut i nær framtid.

Ny vegbredde på E105 blir 8,5 meter, skuldre inkludert. Profilet i tunnelen blir T9,5. Der vegen skal følge nåværende trasé blir det lagt gang/sykkelveg parallelt med kjørebanen. Der det blir helt ny veg, blir det ingen gang/sykkelveg. Myke trafikanter kan bruke nåværende E105, som bli en lokalveg med minimal trafikk.

Den nye E105 blir klar til bruk høsten 2016.

 

Forsiden akkurat nå