(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto) (Foto: Frode Hansen)

Veidekke har signert storkontrakt for veidrift i Trøndelag

Veidekke skal sørge for drift av E6, E14, riksvei 706 og riksvei 70 i flere år.

I dag signerer Statens vegvesen ny driftskontrakt for riks- og europaveger i Trøndelag.

Dette er den største driftskontrakten for Statens vegvesens i ny organisasjon, målt i omsetning. Vegstrekningene som skal driftes strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord, skriver Statens vegvesen i en melding.

Veidekke var lavest i pris med forholdsvis god margin da pristilbudene på denne kontrakten ble åpnet 30. mars.

Driftskontrakt 9401 Trondheim

Veidekke skal drifte E6, E14, riksvei 706 og riksvei 70. Kontrakten strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord.

Perioden 1. september 2020-31. august 2023:

Ca 483 km vei hvorav vel 70 km er g/s-vei

Perioden 1. september 2023-31. august 2025 (riksvei 70 er tatt ut av kontrakten):

Ca 450 km vei hvorav vel 62 km er g/s-vei

– Det er den største kontrakten Drift og vedlikehold i Statens vegvesen har signert, og vi har store forventninger til at den skal bidra både til bedre fremkommelighet og tryggere veger året rundt, ettersom det gir oss muligheten til å prioritere ressursene bedre på eget vegnett, og dermed være mer effektive, sier Ruth Myklebust, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold Midt i Statens vegvesen i meldingen.

Når Statens vegvesen nå inngår en så stor driftskontrakt, med en entreprenør som skal stå for drift av en såpass lang vegstrekning, medfører det flere fordeler. I en situasjon med stor aktivitet i dette området, og koordinering med flere aktører, settes det store krav til samhandling for å unngå uheldige konsekvenser for trafikantene. Tidligere bestod tilsvarende område av fem kontrakter, som omfattet både fylkes- og riks- og europaveger, heter det i meldingen.

– At vi nå erstatter flere mindre kontrakter med en stor kontrakt, betyr bedre fremkommelighet og forutsigbarhet både for private trafikanter og for yrkessjåfører og næringsliv. For eksempel kan det å ha færre og større kontrakter gjøre det lettere å reagere hurtig ved uforutsette hendelser – som for eksempel store snøfall i mai, slik vi nylig hadde, sier Myklebust.

– Spesielt dette med å unngå det vi kaller standardsprang mellom kontrakter, er viktig. Det vil si at kjøreforholdene blir like over lengre strekninger, sier hun.

Les også

Forsiden akkurat nå