Veidekke forventer fortsatt høyt aktivitetsnivå innen samferdsel

Veidekkes prognoser for bygg- og anleggsmarkedet i de kommende to årene peker mot et mer dempet marked. Det er ventet fortsatt høy aktivitet i både samferdsel og bygg, med nedgang i den private delen av byggmarkedet.

Etter rekordår i 2022 og svært høy aktivitet gjennom flere år, venter Veidekke et volumfall i markedet for bygg og anlegg
Etter rekordår i 2022 og svært høy aktivitet gjennom flere år, venter Veidekke et volumfall i markedet for bygg og anlegg Foto: Lars Sevald Skaare, Veidekke
27. sep. 2022 - 13:19

Etter rekordår i 2022 og svært høy aktivitet gjennom flere år, venter Veidekke et volumfall i markedet for bygg og anlegg på tre prosent i 2023 og en prosent i 2024. Prognosene bygger på beste skjønn ut fra dagens forutsetninger, og nye endringer i internasjonale finans- og råvaremarkeder kan påvirke både innholdet og retningen i prognosene.

– Samlet har aktiviteten i bygg og anlegg vært svært høy i flere år, så en nedgang bør ikke komme som noen stor overraskelse, og særlig i en situasjon der usikkerhet preger verden, sier Kristoffer Eide Hoen, analysesjef i Veidekke.

Fortsatt høy aktivitet

Kristoffer Eide Hoen, direktør Konsernsekretariat og Analyse Foto: Lise Jacobsen Hall

I samferdselsmarkedet er det ventet fortsatt høy aktivitet i de neste par årene. Norske myndigheter har gitt signaler om kutt i samferdselsbudsjettene, men det er ennå usikkert hva dette innebærer i praksis.

– At ambisjonsnivået i Nye Veier og Statens vegvesen reduseres noe, er som forventet, men en full stopp vil medføre store effektivitetstap i pågående og nært forestående prosjekter og vil trolig koste mer enn det smaker. I Sverige har den nye trafikkplanen som ble besluttet juni bebudet storsatsing på bane, med blant annet høyhastighetsbane mellom de store byene. For vei prioriteres drift og vedlikehold av eksisterende svenske veinett over bygging av nye veier, heter det i analysen fra Veidekke.

Vekst for vann, avløp og energi

Om bremsen settes på i samferdsel, kan det uansett motvirkes av økte investeringer i vann, avløp og energi, som over tid kan nyttiggjøre seg samme kompetanser og ressurser. Det er store behov for ny infrastruktur og utbedring av eldre anlegg i disse segmentene, og veksten både i samlede volumer og andelen av store prosjekter har vært sterk over lengre tid. Utviklingen tilsier at veksten vil fortsette, og at vann, avløp og energi i løpet av 10–20 år kan nå samme volumer og få like stor betydning som samferdsel har hatt i senere tid.

I både Norge og Sverige har byggeaktiviteten i enkelte regioner i en tid vært uvanlig høy. Veidekke tror på fortsatt høy aktivitet i de nærmeste årene, selv om økte renter og økonomisk usikkerhet ventes å dempe etterspørselen etter boliger og andre private bygg.

Les også

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.