Veidekke bygger rv 2 mellom Kongsvinger og Slomarka

Veidekke bygger rv 2 mellom Kongsvinger og Slomarka

Veidekke Entreprenør AS har inngått kontrakt med Statens vegvesen om å bygge en 9,6 km lang etappe på riksveg 2 mellom Kongsvinger og Slomarka. Kontraktssummen er på 566 millioner kroner.

  • Nyheter

Riksveg 2 skal rustes opp til firefelts mellom Kløfta og Kongsvinger. Den nye kontrakten omfatter bygging av en vegstrekning på 9.620 m mellom Slomarka og Fulu i Sør-Odal kommune. Dette er det andre store oppdraget Veidekke har fått på riksvei 2 i området: I august i fjor ble selskapet tildelt oppdraget med å bygge den 4,6 km lange parsellen mellom Kurudsand og Gulli i Kongsvinger kommune.

 

Den nye strekningen blir lagt i en ny trasé langs dagens riksvei 2. Prosjektet omfatter en firefelts veg med bredde på 16,5 meter, inkludert midtdeler med rekkverk og veiskuldre. Vegen inneholder tre bruer på henholdsvis 70, 40 og 20 meter og fire overgangsbruer med lengder på ca. 50 meter. Det nye veganlegget omfatter også to to-planskryss med innfartsparkering; ett i Slomarkakrysset og ett i Leikvangkrysset (Sander).

 

Anleggsstart for hovedarbeidene er planlagt i august, og arbeidene skal være ferdigstilt i september 2014.

Forsiden akkurat nå