Signering av kontrakt for Riksveg 7 Haukanseberget, fra venstre Øistein Brandt, Prosjektleder Veidekke, Stein Bjøru, Distriktsleder Veidekke Helge Eidsnes, Regionsvegsjef Statens Vegvesen og Frode Lykkebø, Prosjektleder Statens Vegvesen.
Foto: Ole Kristain Åset, Statens Vegvesen.
Signering av kontrakt for Riksveg 7 Haukanseberget, fra venstre Øistein Brandt, Prosjektleder Veidekke, Stein Bjøru, Distriktsleder Veidekke Helge Eidsnes, Regionsvegsjef Statens Vegvesen og Frode Lykkebø, Prosjektleder Statens Vegvesen. Foto: Ole Kristain Åset, Statens Vegvesen.

Veidekke bygger ny fv 7 i Granvin

Veidekke Entreprenør har inngått kontrakt med Statens vegvesen om bygging av tunnel og ny rassikker veg forbi Haukanesberget på fylkesvei 7 i Granvin kommune. Oppdraget er en totalentreprise verdt 191 millioner kroner ekskl. mva.

Fylkesveg 7 forbi Haukanesberget vest for Granvin sentrum er den mest rasutsatte vegen i Hordaland. Strekningen har stått øverst på Hordaland fylkes liste over rassikringsprosjekt som skal realiseres, og nå skal vegen endelig sikres mot steinras og skred med snø og is.

Veidekke Entreprenør skal bygge en tunnel på 1,4 kilometer som får navnet Folkedals­tunnelen. I tillegg skal Veidekke bygge til sammen en kilometer ny veg i dagen på begge sider av tunnelen.

Arbeidene settes i gang i slutten av november og skal være avsluttet sent på høsten 2015.

Forsiden akkurat nå