Oversiktskart over prosjektet.
Oversiktskart over prosjektet. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Vegvesenet vurderer kontraktsstrategien for Rogfast - inviterer bransjen til dialog

– Markedet er i endring.

Rogfast-prosjektet står nå foran utlysning av tre av de største anleggskontraktene i Norge.

Betytdelig større kontrakter

Statens vegvesen skal bygge verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. I denne forbindelse blir kontraktstrategien på prosjektet vurdert på nytt fordi anleggsmarkedet gir ulike signal om størrelse på kontrakter og til kontraktsform, melder Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

LES OGSÅ: Fergefri E39: Vegvesenet frir til offshore- og maritimbransjen

– Markedet er i endring. «Store kontrakter» er nå betydelig større enn det store kontrakter var for noen få år siden. På Rogfast er det planlagt flere store kontrakter med kunngjøring tett etter hverandre. Siden det pågår en debatt om markedskapasitet er det interessant å høre bransjens tanker rundt kapasitet knyttet, i første omgang konkret til Rogfast sin tilbudsplan. Vi ønsker en dialog med bransjen for å se om det er grep vi bør gjøre for å bruke kompetansen hos entreprenører og rådgivere for å sikre gode og kostnadseffektive løsninger, sier Bettina Sandvin i Statens vegvesen i meldingen.

Vegvesenet vil i august gjennomføre en dialogkonferanse om Rogfast med anlegg- og rådgiverbransjen.

Ønsker innspill

– Rogafast er et stort prosjekt med ulike utfordringer og grensesnitt. Vi ønsker innspill om konkurranseform, tildelingskriterier, kompetansekrav og involvering. Vi vil ha dialog om kontraktstørrelser, innholdet i kontraktene og om ansvaret for detaljprosjektering. Selv om Rogfast har kommet langt i detaljprosjekteringen, mener vi det er viktig å ta oss tid til en ekstra dialog med bransjen for å sikre at rammene for konkurransene er gode nok til at det vil kunne blir en reell konkurranse, fortsetter hun.

I etterkant av konferansen vil Vegvesenet ha et oppsummerende møte med bransjeorganisasjonene. 

Forsiden akkurat nå