Vegvesenet vil ta hensyn til usikkerheten Korona-utbruddet skaper for entreprenørene, i utbyggingskontraktene sine.
Vegvesenet vil ta hensyn til usikkerheten Korona-utbruddet skaper for entreprenørene, i utbyggingskontraktene sine. (Foto: Paul Kleiven/NTB Scanpix)

Viruset gjør det vanskelig å gi tilbud på veibygging

Vegvesenet vil ta hensyn til Korona-situasjonen i nye utbyggingskontrakter

Vil ta hensyn til valutasvingninger og usikker tilgang på arbeidskraft

Statens vegvesen har sendt ut en melding hvor de opplyser at de nå tilpasser utbyggingskontraktene sine, slik at de tar hensyn til situasjonen Korona-utbruddet setter entreprenørene i , og at viruspandemien gjør det vanskelig for mange entreprenører å beregne både priser og framdrift.

– Som byggherre har Vegvesenet et ansvar for å skape forutsigbarhet. Dette betyr at vi ikke kan gjennomføre nye konkurranser som om korona-situasjonen «ikke finnes». Derfor tar vi nå grep i våre kontrakter for å fange opp situasjonen så godt vi kan, sier direktør for Utbygging, Kjell Inge Davik i meldingen Vegvesenet sendte ut i går kveld.

Også når det gjelder allerede inngåtte kontrakter vil Vegvesenet ta hensyn til at Korona-utbruddet kan føre til situasjoner entreprenørene ikke har kontroll over.

Les også

Vanskelig å gi forpliktende tilbud

Vegvesenet er avhengig av at entreprenørene klarer å gi tilbud selv om korona-situasjonen skaper usikkerhet. Men entreprenørene opplever det som vanskelig å gi forpliktende tilbud uten forbehold i denne situasjonen.

Korona-viruset har skapt utfordringer for oss alle. Både med tanke på mindre forutsigbar tilgang på arbeidskraft og store valuta- og prissvingninger, som igjen fører til store prisendringer for varer.

– Vi tar nå en gjennomgang av kontraktsmalene våre for å justere bestemmelser som skal forsøke å fange opp utfordringene korona-smitten har skapt, sier Davik.

Les også

Prissvingninger og ressurstilgang

Vegvesenet ser nå på hvordan store prissvingninger på varekjøp kan reguleres i kontraktene. I tillegg ser Vegvesenet på hvordan tidsfrister kan reguleres når vi opplever store utfordringer med å sikre tilstrekkelig bemanning på veganleggene dersom ansatte blir syke eller havner i korona-karantene.

I inngåtte kontrakter kan entreprenøren legge fram krav om såkalt force majeure (forhold som står utenfor kontraktspartenes kontroll) for å dekke forsinkelser.

I nye kontrakter er korona-situasjonen kjent ved tilbudsinnlevering, og da er korona-situasjonen som sådan ikke grunnlag for force majeure, skriver Vegvesenet.

Les også

Vanskelig å beregne konsekvensene

– Men hva innebærer det egentlig at korona-situasjonen er «kjent»? I realiteten betyr det at begge partenes usikkerhet øker vesentlig i kontraktene, og at denne usikkerheten er vanskelig å beregne konsekvensen av i et tilbud. Våre konkurranser og kontrakter må tilpasses denne situasjonen så langt det lar seg gjøre, sier Davik.

Vegvesenet setter nå store ressurser inn for på denne måten å ivareta både leverandører og egen organisasjon i en krevende situasjon.

300.000 årsverk jobber i bygg og anleggsbransjen i Norge. Samtidig er Statens vegvesen Norges største byggherreorganisasjon.

– Det er viktig at vi tar vårt ansvar for å holde hjulene i gang, sier Davik.

Les også

Forsiden akkurat nå