2000 elg ble påkjørt i Norge i 2013. Nå prøver Vegvesenet ut en viltskremmer for å redusere ulykkene. Foto: Tom Schandy/Scanpix (Bilde: Schandy, Tom)
- På prøvestrekninger i Østerrike er viltpåkjørslene redusert med mellom 70 og 90 prosent med dette varslingssystemet, fortelle Henrik Wildenschild i Statens vegvesen region nord. Fotograf: Torild Heimdal, Statens vegvesen

Vegvesenet vil skremme elgen

Et virtuelt gjerde av lyd- og lyssignaler skal redusere antall elgpåkjørsler på fire strekninger i Nord-Norge.

Vegvesenets testprosjekt skal finne ut om det østerrikske systemet Deer Deter fungerer godt nok under norske forhold. Systemet består av små sensorer som settes opp på stolper på begge sider av vegen. Når sensorene registrerer frontlysene på biler som nærmer seg begynner de å blinke og sende ut høyfrekvent lyd. Lys og lyd skal skremme eventuelt vilt vekk fra vegen. Sensorene er trådløst seriekoblet, slik at en sensor kan aktivere den neste.

Sensorene monteres i slutten av april, og skal settes opp på fire strekninger: 7,4 kilometer i Bardu og rundt 2,4 kilometer i Målselv i Troms - og 1,5 kilometer i Åseli og 2,2 kilometer i Sørfold, begge i Nordland. Langs alle strekningene ferdes det mye elg, og det er registrert mange påkjørsler. I tillegg vil fire tilsvarende strekninger fungere som referansestrekninger. Vegvesenet skal bruke viltkameraer for å observere og dokumentere dyrenes adferd i forbindelse med testene. Prosjektet vil bli evaluert fortløpende, og i sin helhet etter prosjektperioden på to år.

I Østerrike, hvor påkjørsler av hjort er et stort problem, ble systemet Deer Deter testet på 30 strekninger i årene 2004-2009. Evalueringen viste en reduksjon i antall hjortepåkjørsler med mellom 70 og 90 prosent.

I 2013 ble det registrert over 7000 påkjørsler av hjortevilt. Elg sto for 2000 av ulykkene.

 

Forsiden akkurat nå