Det lange, grønne feltet viser traséen til Lepsøybrua. En vesentlig del av vegforbindelsen mellom Lepsøya, Hestøya og fastlandet vil gå på fylling. (Ill.: Statens vegvesen)
Det lange, grønne feltet viser traséen til Lepsøybrua. En vesentlig del av vegforbindelsen mellom Lepsøya, Hestøya og fastlandet vil gå på fylling. (Ill.: Statens vegvesen)

Vegvesenet vil ha pris på prøveramming

Vegvesenet vil vite mer om hva slags grunnforhold man vil treffe på når Lepsøyabrua på Nordøyvegen skal bygges. I den forbindelsen skal det utføres prøveramming i brutraséen. De som vil ha jobben, må gi anbud innen 14. mars.

Nordøyvegen er et stort vegprosjekt som skal gjennomføres nord for Ålesund. Hensikten er å gi fastlandsforbindelse til fem store øyer i kommunene Haram og Sandøy. En av dem er Lepsøya. Den skal knyttes til fastlandet med den 850 meter lange Lepsøybrua. Det blir en fritt frambygg-bru med et 190 meter langt hovedspenn.

I sundet som Lepsøybrua kommer til å krysse ligger Lepsøyrevet. Det er en leire- og sandbanke med en bredde på 2,2 km og en lengde på 1,8 km. Det meste av den ligger på ca. tre meters dyp, men i Lepsøyrenna hvor det er stor skipstrafikk, er dybden 11 meter.

Pilarene til Lepsøybrua skal fundamenteres på stålrørspæler. Laget med løsmasser er så tykt at pælene ikke kan slås til fjell. Før det kan tas endelig avgjørelse om hvor pilarene skal stå, hvor langt ned pælene skal slås for å oppnå tilstrekkelig bæreevne og hvilke dimensjoner som skal benyttes, trengs det prøveramming.

Rammingen skal utføres i et område med 7-10 meter dyp. Her er det relativt faste morenemasser under sjøen. Grunnforholdene skal være representative for de antatt vanskeligste områdene for pælefundamentering. Tre pæler med diameter på 80, 90 og 100 cm skal rammes 30-40 meter ned i bunnen.

Tidligere sonderinger viser at det stort sett er middels til stor boremotstand i løsmassene, men det er et lag med mindre motstand i toppen enkelte steder.

 

Forsiden akkurat nå