Det skal installeres nye styringssystemer for variable skilt langs riks- og fylkesveier i Innlandet.
Det skal installeres nye styringssystemer for variable skilt langs riks- og fylkesveier i Innlandet. (Foto: Statens vegvesen)

Digitale skilt

Vegvesenet vil ha ny skiltstyring for fjelloverganger og omkjøringsveier

Ti riksveier og fylkesveier i Innlandet skal få nye styringssystemer for variable skilt i løpet av året.

Vegvesenet lyser ut denne konkurransen på vegne av seg selv og Innlandet fylke.

Oppdraget gjelder levering og installasjon av nye styringer for eksisterende
mekaniskvariable skilter med blinkende varsellys og bommer.

Utstyret finnes på fjelloverganger og omkjøringsveier i Region øst. De gamle skiltstyringene skal rives, men skilter og bommer beholdes. Entreprenøren skal prosjektere og levere komplette skap med styringer, i tillegg til en OPC-server og programvare i hvert skap, inklusive konfigurering og start.

Arbeidene må skje ved trafikkert vei og tilbyder er ansvarlig for arbeidsvarsling.

Her skal det leveres ferdig installerte styringer:

Riksveier i Innlandet:

  • Riksvei 3 ved Motrøa i Tynset (3 stk. skiltstyringer)
  • Riksvei 3 i Romedal i Stange (4 stk.)
  • Riksvei 15 ved Dahlemoen i Sel i Gudbrandsdalen (3 stk.)
  • E6 i Øyer (8 stk.)
  • E6 ved Utsikten i Dombås (1 stk.)
  • Riksvei 15 ved Billingen i Skjåk i Gudbrandsdalen (1 stk.)

Fylkesveier i Innlandet:

  • Fylkesvei 257 ved Sjoa i Sel (1 stk.)
  • Fylkesvei 51 ved Randsverk i Vågå i Gudbrandsdalen (1 stk.)
  • Fylkesvei 51 ved Beitostølen i Østre Slidre i Valdres (1 stk.)
  • Fylkesvei 51 ved Fagernes i Nord-Aurdal i Valdres (1 stk.)

Statens vegvesen er byggherrenes representant for alle veitypene i denne
kontrakten.

Frist for ferdigstillelse er månedsskiftet november/desember i år, og frist for å gi tilbud er 10. juli.

Les også

Forsiden akkurat nå