Vinterbrokrysset slik det ser ut i dag
Vinterbrokrysset slik det ser ut i dag (Foto: Google maps)

Vegvesenet tror de kan spare 600 millioner på redusert utbygging av Vinterbrokrysset

Ett av de viktige tiltakene som Statens vegvesen nå undersøker, er muligheten for å redusere utbyggingen av det planlagte Vinterbrokrysset.

E18 Retvet-Vinterbro er niende og siste etappe på utbyggingen av E18 mellom Oslo og Ørje ved svenskegrensa. 

Statens vegvesen har i lengre tid arbeidet med å finne løsninger som kan redusere kostnader, arealinngrep og klimagassutslipp ved prosjektet, uten at det går på bekostning av målet for prosjektet.

For E18 Retvet-Vinterbro er det satt et mål om å redusere antall drepte eller hardt skadde etter veiåpning samt å redusere reisetiden for personer og gods mellom Indre Østfold og Oslo.  

Færre løpemeter med nye ramper

Statens vegvesens prosjektleder Anne-Grethe Nordahl Foto:  Bjørn Olav Amundsen

Ett av de viktige tiltakene som Statens vegvesen nå undersøker, er altså muligheten for å redusere utbyggingen av det planlagte Vinterbrokrysset. Nye kapasitetsberegninger for rampen fra E18 til E6 Vinterbrosletta viser at det trolig er tilstrekkelig med kun ett felt i rampa, ikke to som i den regulerte løsningen. Med kun ett felt i rampa fra E18 faller behovet for et fjerde felt på Vinterbrosletta bort.

– Det medfører at vi unngår å sprenge en fjellskjæring mot øst, og vi reduserer behovet for trafikkomlegginger på Vinterbrosletta. I tillegg vurderer vi en løsninger der vi ikke bygger de nye bruene som er foreslått i regulerte løsning.

– Det vil i å fall bety langt færre løpemeter med nye ramper, og dermed store kostnadsinnsparinger, sier prosjektleder Anne-Grethe Nordahl.

Les også

Forsiden akkurat nå