Vegvesenet tapte 500.000 på å anke

Et gardstun med flere bygninger måtte flyttes og reetableres da ny E6 Frya-Sjoa ble bygd. Billig ble det ikke.

Byggingen av Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen gikk hardt ut over enkelte gårdsbruk. Det har medført etterspill i rettsapparatet.
Byggingen av Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen gikk hardt ut over enkelte gårdsbruk. Det har medført etterspill i rettsapparatet. Bilde: Paul Kleiven / NTB scanpix
24. nov. 2017 - 09:34

Det var nødvendig å flytte og reetablere deler av en eiendom i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen når ny E6 skulle bygges. Det er vesentlig gårdstunet med diverse bygninger det er snakk om.

Vegvesenet og grunneier inngikk avtale, men etter hvert ble de uenige om tolkningen. Saken havnet i retten etter at Vegvesnet hadde betalt drøyt 6,1 millioner kroner til den 85 år gamle grunneieren.

 

"Dyrere enn nødvendig"

Det gamle gardstunet besto av et bolighus, to eldre tømmerbygninger, laftet stabbur, vedskjul og låve med fjøs. Det var avtalt at grunneier skulle stå for utførelsen og at Statens vegvesen skulle dekke kostnadene. Nytt bolighus er oppført, tømmerlåven er tatt ned og nytt gårdstun er anlagt.

Nord-Gudbrandsdal tingretts skjønn i november 2016 kom til at grunneieren hadde krav på nesten 6,8 millioner kroner i samlet erstatning. Men Vegvesenet mente fortsatt blant annet at bolighuset var blitt dyrere enn nødvendig, og anket saken til såkalt overskjønn i Eidsivating lagmannsrett.

 

Dekket inn for neste generasjon

Boligen som ble ekspropriert er en enebolig på 181 m2 brutto og med p-rom på 145 m2. Den nye boligen har bruttoareale på 338 m2 med p-rom på 295 m2. Lagmannsretten fant at den nye boligen har normal standard i henhold til dagens krav. Dokumentert byggekostnad er fire millioner kroner.

Lagmannsretten er enig med Statens vegvesen i at den nye boligen overstiger det som er nødvendig for å reetablere bosituasjonen. Merkostnadene ved å bygge med sikte på at en ny generasjon skal overta kan ikke kreves dekket, og erstatning ble fastsatt til 3,1 millioner kroner.

 

2,6 millioner for «flytting av gårdstun»

Lagmannsretten plusset også på en del penger for «flytting av gårdstun» i forhold til det tingretten gjorde, og endte på vel 2,6 millioner for denne posten.

Totalt endte lagmannsretten på vel 7,2 millioner kroner i erstatning. Vegvesenet tapte altså rundt 400.000 kroner på at saken ble tatt videre i rettssystemet. I tillegg kommer sakskostnader på rundt 167.000 kroner som Vegvesenet også må betale.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.