Ved Hallinggrov bru på E16 i Aurland er elveløpet fylt med masser fra fjellsiden, noe som hindrer vannet i å strømme fritt under brua. Her skal steinmassene fjernes.
Ved Hallinggrov bru på E16 i Aurland er elveløpet fylt med masser fra fjellsiden, noe som hindrer vannet i å strømme fritt under brua. Her skal steinmassene fjernes. (Foto: Statens vegvesen)

Vegvesenet skal ruste opp 10 bruer på Vestlandet

Her blir det jobb i hvert fall ut 2023.

Statens vegvesen ber om tilbud på vedlikehold av ti bruer i Rogaland og Vestland.

Men det er også et tillegg og det handler om såkalte ikke stedfestede oppgaver. Som Vegvesenet sier det: «I tillegg vil det på grunn av de varierte og ofte akutte oppgavene med bruvedlikeholdet, være nødvendig å utføre en del oppgaver basert på prosesser angitt i Sted V ”Ikkestedfestete oppgaver” og som redningsarbeid. Priser fra Sted V og timepris på mannskaper og utstyr kommer således inn med relativt stort volum i tilbudsskjemaet

Men: «Bruoppgavene «ikke stedfestete oppgaver» kan variere og kan omfatte blant annet
utskifting av bru, erosjonssikring, forsterkning, overflatebehandling av stål, fugeutskifting
inkl. fugeterskler, betongreparasjoner, fresing av slitelag, påstøp av brudekke, utskifting av rekkverk/ rekkverksarbeid, vannavløp, remontering av demonterte bruskilt og lignende. Arbeidene utføres kun etter behov vurdert av oppdragsgiver.

Arbeidene er meget vanskelige å beskrive i detalj. Dette kan få som konsekvens at det kan
oppstå store avvik i oppgitte masser for den enkelte konstruksjon. Når det gjelder utskifting av rekkverk, må det beregnes tilstrekkelig tid til prosjektering og
forberedelse

Ellers omfatter kontraktsarbeidene for det meste utskifting av kantdragere, nytt rekkverk og fundamentering.

Oppdraget gjelder disse bruene:

  • Sag bru, E39 i Eid
  • Årskog bru, E39 i Eid
  • Torvik bru, riksvei 15 i Eid
  • Eide II Øvre bru, riksvei 15 i Stryn
  • Hallinggrov bru I, E16 i Aurland
  • Skårhaug bru, riksvei 15 i Eid
  • Øvstefoss bru, riksvei 15 i Stryn
  • Bærelva bru, riksvei 5 i Naustdal
  • Holmøy bru, E39 i Eid
  • Aven bru, E39 i Høyanger
 

Sluttdato er satt til 31. oktober 2024, men det sies også at tre av bruene skal være ferdige i løpet av 2022. Resten har frist ut 2023.

Tilbudsfrist er 1. april.

Les også

 

Forsiden akkurat nå