Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto (Foto: Jarle Skoglund)

Trenger flere fagfolk

Vegvesenet skal leie inn geoteknikere, geologer og landmålere for inntil 300 mill.

20 veiprosjekter trenger bistand framover.

Statens vegvesen skal kjøpe byggherretjenester innen fagområdene landmåling/geomatikk, geologi og geoteknikk. Anslått totalverdi er 300 millioner kroner.

Det skal skje gjennom en rammeavtale, og gjelder for utbyggingsområdet sør-øst. Rundt 20 veiprosjekter i området vil ha behov for byggherretjenester i disse fagområdene i de nærmeste årene.

Rammeavtalen er delt i tre delkontrakter, oppdelt etter de nevnte fagområdene.

Interesserte firmaer kan gi tilbud for en eller flere av delkontraktene. Vegvesenet opplyser at avropene mellom de forskjellige leverandørene vil fordeles gjennom minikonkurranse eller direkteavrop.

Rammeavtalen gjelder for to år, med opsjon på forlengelse med 1+1 år.

Vegvesenet planlegger å signere kontrakt med maksimalt 15 leverandører i denne rammeavtalen. For hver delkontrakt vil det bli inngått kontrakt med inntil fem leverandører. Hver leverandør skal tilby fire personer per fagområde/delkontrakt som de gir tilbud på.

Frist for å gi tilbud: 11. februar.

Les også

Forsiden akkurat nå