I Nord-Norge har Statens vegvesen valgt å selv eie grunnboringsrigger for geoundersøkelser, og har også utført tjenester innen dettet området for bla fylkeskommunene.
I Nord-Norge har Statens vegvesen valgt å selv eie grunnboringsrigger for geoundersøkelser, og har også utført tjenester innen dettet området for bla fylkeskommunene. (Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen)

Vegvesenet skal kjøpe ny grunnboringsrigg - og den skal være hjulgående

Etatens har satt av fem millioner kroner til kjøpet.

Det er divisjon Drift og vedlikehold som nå har lyst ut at de er interessert i tilbud på en hjulgående grunnboringsrigg.

Avdelingen for Laboratorier og grunnboring skal bruke grunnboringsriggen i forbindelse med geotekniske og geologiske undersøkelser. Både ved grunnundersøkelser til nybygging, men også i foirbindelse med vedlikeholdet av veier.

Riggen skal ha sine oppdrag i Troms og Finnmark, og avdelingen har sin base i Nordkjosbotn.

I tildelingskriteriene opplyses det at kvalitet vil  vektes med 70 prosent, mens pris i vurderingene av tilbudene vektes med 30 prosent.

Investeringen er kostandsberegnet til fem millioner kroner.

Tilbudsfrist er satt til 29. august.

Forsiden akkurat nå