Her, ved Vik i Vestnes kommune skal den undersjøiske tunnelen på fergefri E39 krysse Midfjorden.
Her, ved Vik i Vestnes kommune skal den undersjøiske tunnelen på fergefri E39 krysse Midfjorden. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Ny fergefri E39-etappe

Vegvesenet skal begynne å planlegge E39 fram til Midfjorden

Varsler oppstart av reguleringsarbeidet fra Ørskogfjellet til Vik.

Statens vegvesen melder at etaten i samarbeid med Vestnes kommune skal gå i gang med å lage en detaljreguleringsplan for E39 Ørskogfjellet-Vik. De ber nå om innspill til dette arbeidet. Planprogrammet som beskriver det forestående planarbeidet blir lagt ut til offentlig høring fra 24. februar.

Strekningen Ørskogfjellet-Vik er en delstrekning på den planlagte fergefrie E39 mellom Ålesund og Molde, som skal gå i tunnel under Midfjorden til Otrøya, og i bru fra Otrøya til fastlandet ved Molde, og slik skape en felles bo- og arbeidsmarkedregion mellom de to byene på nordvestlandet.

K2-traseen går over Aurskogfjellet, i stedet for langs Svarløkvatnet lenger vest. Ill: Statens vegvesen

Det er det såkalte K2-alternativet som er valgt for traseen mellom Digernes i Skodje kommune og Vik i Vestnes kommune. Denne traseen går over Ørskogfjellet, i motsetning til et konkurrerende alternativ som gikk lenger vest forbi Svartløkvatnet mellom Skodje og Tomra.

Denne delen av fergefri E39 har i utgangspunktet vært planlagt med fire kjørefelt og fartsgrense på 110 kilometer i timen, men Vegvesenet skal gjennomføre en utredning av alternative veistandarder på strekningen. Det kan bety at man går bort fra fire kjørefelt, eller planlegger med en trinnvis utvidelse over tid fra 2-3 kjørefelt og fartsgrense 90 kilometer i timen.

Planprogrammet som skal ut på høring, vil være offentlig tilgjengelig fra 24. februar på hjemmesidene til Vestnes kommune og Statens vegvesen.

Les også

Forsiden akkurat nå