Solavågen fergekai på Sunnmøre er i dårlig stand.
Solavågen fergekai på Sunnmøre er i dårlig stand. (Foto: Google Maps)

Vegvesenet prøver igjen med en byggekontrakt for E39 Solavåg og Festøy fergekaier

I 2018 ble konkurransen avlyst, men nå skal det i hvert fall bli ny kai ved det ene fergeleiet.

Vegvesenet hadde ute anbud på bygging og ombygging av disse kaiene sommeren 2018, og da var det tenkt at de skulle stå ferdige i juni i år.

Men konkurransen ble avlyst fordi det ikke kunne opprettholdes forsvarlig fergedrift ved å bygge om kaia i Solevåg som planlagt.

Nå skal det i stedet bygges ny kai ved siden av den gamle.

Vegvesenet oppgir at det er felles kostnadsramme for E39 Sunnmøre med sambandene Volda/Folkestad og Solevåg/Festøy. Rammen er knapp. Derfor er tre av fire elementer i dette anbudet tatt med som opsjoner inntil etaten har full oversikt over økonomien.

Les også

Solavåg fergekai

Eksisterende kai, bås og bru er i dårlig forfatning og lar seg ikke bruke av nye fartøy med elektrisk drift. Byggherren har valgt å bygge en ny, litt vinklet kai ved siden av den gamle. Fergedriften kan gå som normalt fra gamlekaia i anleggsperioden.

Det skal fylles ut i sjø for å utvide landområdet, og det skal lages nye oppstillingsfelt for
fergekøen. Etter ferdigstilling er det opsjon på å rive gamlekaia.

Les også

Festøy fergekai

Denne jobben er også en opsjon.

Her er eksisterende betongkonstruksjoner på B-kai i dårlig forfatning. Alt i betong rives og erstattes med ny konstruksjon. Fergedrift skal foregå fra A-kai både i anleggstida og framtida. B-kaia blir liggekai/reservekai. Det er med ytterligere en opsjon på forlenging av piren.

Avhengig av økonomien er prioriteringsrekkefølgen på utløsing av
opsjonene slik:

1. Ny B-kai på Festøy

2. Ytterligere forlenging av B-kai på Festøy og/eller riving av gamlekaia i Solavågen

Startdato for hovedprosjektet er tenkt 22. oktober, og ferdigstilling er satt til 3. desember 2021.

Hvis opsjonene blir løst ut, ser fristene slik ut:

  • Ny B-kai på Festøy: 1. juli 2022
  • Forlenging av B-kaia på Festøy: 29. september 2022
  • Riving av gamlekaia i Solavågen (om opsjonen for forlenging av Festøy ikke utløses): 29. september 2022
  • Riving av gamlekaia i Solavågen (om opsjonen for forlenging av Festøy utløses): 28. november 2022

Dette er en konkurranse med forhandlinger, og byggherren planlegger å velge ut mellom tre og seks kvalifiserte leverandører som vil bli invitert til å inngi tilbud og delta i forhandlingene.

Tilbudskonferanse blir på Skype 29. mai.

Frist for å gi tilbud på oppdraget: 22. juni.

Les også

Forsiden akkurat nå