Vegvesenet med ny driftskontrakt for riksveier i Midt-Norge
(Illustrasjonsfoto: Tomas Rolland.)

Vegvesenet med ny driftskontrakt for riksveier i Midt-Norge

Statens vegvesen er på jakt etter ny driftsentreprenør som skal drifte 400 kilometer riksvei.

Kontrakten heter Driftskontrakt veg 9403 Nordmøre 2022-2027, og omfatter Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal kommuner.

Det handler om E39 fra Orkanger til Molde og riksvei 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveier.

– Til sammen er det snakk om drift og vedlikehold av vel 400 kilometer riksvei, deriblant 66 kilometer gang- og sykkelveier, sier seksjonsleder Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen i en pressemelding.

De første 12 månedene er kontraktsområdet begrenset til strekningen Orkanger-Kristiansund, med cirka 175 kilometer vei, før området deretter utvides til Oppdal og Molde.

– Det er stor variasjon i trafikkmengden på veinettet, fra relativt lavtrafikkert landevei til nesten 20.000 i ÅDT i byområdene, sier Rotlid i meldingen.

Driftskontrakten har oppstart 1. september 2022 og varighet på fem år. I tillegg er det mulig å forlenge kontrakten med inntil fire år.

Tilbudsfristen er 31. mars.

Les også

Statens vegvesen stiller strengere miljøkrav

Utslippsfrie kjøretøy og maskiner skal brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund.

– Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, sier Rotlid.

Alle de nye driftskontraktene for riksvei har krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Statens vegvesen har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030, heter det i meldingen.

Statens vegvesen er aktive i forskning og utvikling, og oppfordrer entreprenørene til å foreslå FoU-prosjekter som del av kontrakten.

– Vi ønsker at våre driftsentreprenører blir med på utviklingsprosjekter som Vegvesenet tar initiativ til, og også foreslår prosjekter selv. Det gir økt kompetanse i bedriften, interessante arbeidsoppgaver for de ansatte og kunnskap vi som veieier har bruk for i drift og vedlikehold av riksveinettet, sier Rotlid.

Les også

Forsiden akkurat nå