Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Vegvesenet klarte ikke å bruke opp pengene i fjor

Statens vegvesen fikk ikke brukt opp alle pengene de fikk bevilget i fjor. Underforbruket ved utgangen av året var på 1,1 milliarder kroner.

Statens vegvesens regnskap viste ved utgangen av 2016 et forbruk på 28,2 milliarder kroner. Det var 1,1 milliader kroner mindre enn det som Stortinget  bevilget for den statlige vegsektoren.

Bevilgningen derfra lød 29,3 mrd. kr i disponible midler bevilget over budsjettet. Dette tilsvarer et mindreforbruk på om lag 3,8 pst.

Det kommer frem i årsrapporten fra Statens vegvesen for 2016, som nå er klar.

I forordet på rapporten forklarer vegdirektør Terje Moe Gustavsen hvorfor de ikke fikk brukt opp alle pengene:

-Årsaken til lavere forbruk er sammensatt og knytter seg til flere områder. Bymiljøavtalene har et større mindreforbruk da avtaler ble inngått senere på året enn forutsatt. Det har videre vært redusert framdrift og utsatte betalinger for enkelte skredsikringsprosjekter. Det har også vært manglende planavklaringer for flere prioriterte tiltak knyttet til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift og forsinket oppstart av prosjekter knyttet tilskudd til gang- og sykkelveger.

Ifølge vegdirektøren skyldes underforbruket også noe man kaller nærsjøindeksen, som har vært en del lavere enn forutsatt og ført til mindre utbetaling til ferjeselskapene.

Forsiden akkurat nå