Utbyggingsdirektør Lars Aksenes at Statens vegvesen skal blir flinkere i pengebruk til neste år.
Utbyggingsdirektør Lars Aksenes at Statens vegvesen skal blir flinkere i pengebruk til neste år.

Vegvesenet klarer ikke å bruke opp budsjettene

Statens vegvesen klarer ikke å bruke opp pengene de får bevilget til vegbygging. Hele 670 mill. kr står ubrukt på inneværende åres budsjett.. – Det er for dårlig, innrømmer utbyggingsdirektør i Vegdirektoratet Lars Aksnes til Vegen og Vi. Han lover bot og bedring.

Det er mindre forbruk i alle regioner, blant annet fordi flere store prosjekter er blitt billigere enn forventet.

- I tillegg har det vært problemer med planfremdriften for en del mindre prosjekter, noe som har ført til at de er kommet for sent i gang i forhold til budsjettet, opplyser Aksnes. På spørsmål om mindreforbruket betyr at veger som skulle vært startet opp ikke ble det, eller planlagt vegbygging ble forsinket svarer Aksnes slik: - I prinsippet betyr det at planlagt vegbygging ble forsinket med noen måneder.

Enklere før

Siden ny organisasjon har mindreforbruket i Statens vegvesen økt betydelig. I gammel organisasjon lå det på mellom 150 og 200 mill. kr i året. I 2003 økte det til litt over 400 millioner, og er altså nå oppe i nesten 700 mill.kr.

- Det var enklere før. Etter ny organisasjon er prosedyrene blitt mer omfattende ved at alle prosjekter må ut på anbud. Anbudsprosessen er ikke blitt mer komplisert, men alt må gjennom denne prosessen som tar mye tid. Det har vi ikke fått helt "under huden" ennå, sier Aksnes.

Tidligere stod Statens vegvesen Produksjon for halvparten av anleggsvirksomheten i Vegvesenet.

Nå lyses alle kontrakter ut på anbud, og da kan det ta opptil et halvt år fra kontrakten blir lyst ut til anleggsvirksomheten er i gang.

Nye kontrakter og rutiner

- Erfaringene etter halvannet år i ny organisasjon er at vi må velge litt andre kontraktstyper. I dag er det for mange små kontrakter. Vi må få mer fart i investeringssida. Blant annet kan det bli aktuelt å samle flere små prosjekter som skal gjøres i løpet av året og lyse dem ut som én kontrakt, sier Aksnes.

Målet er å komme ned på til et mindreforbruk på mellom 200 og 300 mill. kr i 2005.

- Vi kan ikke leve med et mindreforbruk på om lag 700 mill. kr. Vi har jo bruk for pengene, konstaterer Lars Aksnes.

Forsiden akkurat nå