I dag er Sunnfjord delt i to kontrakter, som deles mellom Veodekke og Mesta.
I dag er Sunnfjord delt i to kontrakter, som deles mellom Veodekke og Mesta. (NTB)

Vegvesenet inviterer til konkurranse om driftskontrakt i Sunnfjord

Femårskontrakten vokser underveis i perioden, og ender på 403 kilometer vei.

Driftsoppdraget for Statens vegvesen gjelder riksveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i følgende kommuner: Sunnfjord, Sogndal, Gloppen, Høyanger og Kinn.

Siden det foregår endringer av kontraktsområdene, stater kontrakten når den trer i kraft 1. september i år med en veilengde på totalt 223 kilometer. Så øker den til 356 kilometer fra september 2022, for deretter å få sin endelige størrelse på 403 kilometer med virkning fra 2023 og ut kontraktsperioden i 2026.

I dag er kontraktsområdene i regionen delt inn i henholdsvis Ytre og Indre Sunnfjord, kontrakter som driftes av Veidekke og Mesta.

Statens vegvesen har i utlysingen anslått verdien på oppdraget til rundt 100 millioner kroner.

Tilbudsfrist er satt til 12. april.

Les også

Forsiden akkurat nå