E6 langs Mjøsa kommer ut som nest billigst av flere skandinaviske vegstrekninger som er sammenlignet i rapporten.
E6 langs Mjøsa kommer ut som nest billigst av flere skandinaviske vegstrekninger som er sammenlignet i rapporten. (Bilde: Jarle Skoglund)

Vegvesenet: Ikke dyrere å bygge motorveg i Norge

Å bygge motorveg i Norge koster omtrent det samme som i Sverige og Danmark, hevder Statens vegvesen.

Forskning.no har fått tilgang til en ny rapport utarbeidet av Vegvesenet i samarbeid med de samme svenske og danske etatene. Det er Samferdselsdepartementet som har bedt om rapporten.

Statens vegvesen har utviklet en metode for å sammenligne prisen på bygging av nye motorveger. Her justeres prisen på den nye vegen for slikt som broer, tunneler, komplisert terreng og vanskelige grunnforhold.

Legges disse og noen andre faktorer inn i regnestykket – og likt sammenlignes med likt – blir prisen for å bygge motorveg omtrent den samme i de tre landene, konkluderer rapporten.

Det eneste Statens vegvesen finner at reelt er dyrere i Norge enn i våre naboland, er lønn til dem som bygger vegene.

Høyere lønninger fordyrer nye norske motorveger med 10 prosent. I motsetning til i Sverige, er dessuten vegarbeidet momsbelagt i Norge.

Faktisk viser beregningene som er gjort i samarbeid med vegdirektoratene i Sverige og Danmark, at deler av nye E6 langs Mjøsa kommer ut som nest billigst av flere skandinaviske vegstrekninger som er sammenlignet.

– Bygging av motorveger i Norge står seg godt i sammenligning med prosjekter i Sverige og Danmark. Der forutsetningene er like, er kostnadene om lag de samme, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

(©NTB)

Forsiden akkurat nå