- Vi vil kreve at IBM erstatter utgiftene som Statens vegvesen og bompengeselskapene har hatt, sier Bordal.
- Vi vil kreve at IBM erstatter utgiftene som Statens vegvesen og bompengeselskapene har hatt, sier Bordal. (Bilde: Statens vegvesen)

Vegvesenet hever kontrakt med IBM

Statens vegvesen har hevet kontrakten med IBM om utviklingen av den nye betalingsløsningen for bompenger.

I 2013 fikk IBM kontrakten om å utvikle AutoPASS Grindgut.

Systemet skulle, etter planen, stå ferdig i løpet av 2015 og skulle erstatte den eksisterende betalingsløsningen CS Norge. Målet var å forbedre funksjonaliteten og gi mer effektive løsninger for både bompengeselskapene, som opererer betalingssystemet, og bilistene.

- Vi hever kontrakten fordi leverandøren ikke har klart å levere i henhold til kontrakt både når det gjelder kvalitet, omfang av leveransen, tid eller kostnader. Vi har hatt en omfattende dialog med selskapet for å finne løsninger, men vi ser nå ingen annen mulighet enn å heve kontrakten, sier Jane Bordal i Statens vegvesen. 

Prosjektet hadde en kostnadsramme på 500 millioner kroner. IBMs utviklingskostnader var planlagt å være om lag 100 millioner kroner.

- Vi vil kreve at IBM erstatter utgiftene som Statens vegvesen og bompengeselskapene har hatt, sier Bordal.

Statens vegvesen har fortsatt som mål å utvikle en bompengeløsning som er tilpasset trafikantenes og samfunnets fremtidige behov og forventninger.

- Inntil et nytt betalingssystem er på plass, viderefører vi dagens løsning for bompenger. Vi starter nå arbeidet med en ny betalingsløsning, sier Jane Bordal.

Forsiden akkurat nå