Finnstadvegen
Finnstadvegen (Google Maps)

Vegvesenet har lyst ut konkurranse for bygging av ny gang- og sykkelvei i Eidsvoll

Utbyggingen gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune

I oppdraget inngår følgende:

  • Bygge 1,1 kilometer med gang- og sykkelveg langs fylkesvei 503 Finstadvigen. Gang- og sykkelveien bygges med en bredde på 3,25 meter. Mellom gang- og sykkelveien og fv. 503 blir det rabatt på 1,5 meter eller tre meter grøft.
  • Bygge tre granittmurer mot boligeiendommer.
  • Tilpasse alle avkjørslene til fylkesvegen med gang- og sykkelveien i høyde og plan.
  • Bygge fire kantstopp for buss.
  • Bygge noe anlegg for vann- og avløp for Eidsvoll kommune.

Entreprenører som ønsker å være med i konkurransen, må levere tilbud innen 12. juni klokken 12.00.

Prosjektet skal være ferdig innen 1. oktober 2019.

Forsiden akkurat nå