Vegvesenet har fattet en endelig beslutning om hvordan E39 skal krysse Romsdalsfjorden: Det blir Møreaksen, med undersjøisk tunnel og hengebru.
Vegvesenet har fattet en endelig beslutning om hvordan E39 skal krysse Romsdalsfjorden: Det blir Møreaksen, med undersjøisk tunnel og hengebru. (Ill: Statens vegvesen)

Fergefri E39 - Romsdalsfjorden

Vegvesenet har bestemt seg: Går for Møreaksen over Romsdalsfjorden

Dermed blir det undersjøisk tunnel og hengebru.

Det er «Møreaksen» med 2/3-felts veg og 90 km/t som kommer best ut når vi ser på kostnader og virkninger, skriver Vegvesenet i en pressemelding i dag.

Som oppdrag til Nasjonal transportplan 2022-2033 har Samferdselsdepartementet gitt Vegvesenet i oppdrag å gjennomgå prosjekter for å finne enklere og bedre løsninger som kan redusere prosjekters kostnader, gjennomføringstid, risiko - eller øker nytten av prosjektet. Som en oppfølging av dette har Vegvesenet laget en rapport hvor de vurderer alternativer for hvordan E39 Ålesund-Molde best kan krysse Romsdalsfjorden. Det er sett på to traséer for ferjefrie alternativer, «Møreaksen» og «Romsdalsaksen».  I tillegg har man vurdert et alternativ med høyfrekvent ferjetilbud, som Transportøkonomisk Institutt la fram i går.

– Funnene i rapporten gir ikke grunn til å anbefale at det iverksettes en ny konseptvalgutredning, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen.

Les også

Fordeler og ulemper

De ulike alternativene har ulike styrker og svakheter, i følge rapporten:

Dette er de fergefrie alternativene som er blitt vurdert. Møreaksjen krysser fjorden til venstre i kartet. Romsdalsaksen har kryssingen lenger mot høyre (øst). Ill: Statens vegvesen

«Møreaksen» har lavest kostnader og god nette nytte per budsjettkrone. Dette er viktige kriterier i prioriteringen i Nasjonal transportplan.

«Romsdalsaksen» gir minst økning i utslipp av klimagasser av de ferjefrie alternativene.

Men bare «Møreaksen» innfrir målet fra konseptvalgutredningen om økt pendlingsomland til byene.

«Romsdalsaksen» vil dessuten få innsigelser knyttet til natur- og kulturvern samt friluftsliv, skriver Vegvesenet.

Les også

Kvalitetssikrede vurderinger

Det er fagmiljøet rundt E39 Bjørnafjorden og eksterne konsulenter som har vurdert tekniske sider og kostnader for de store bruene. Vegdirektoratet har kvalitetssikret alle kostnader og virkninger.

– Det har vært viktig for Vegvesenet å lage en utredning som er objektiv, har et faglig sterkt grunnlag og svarer på flest mulig av de spørsmål folk stiller seg, sier Austvik.

Les også

Forsiden akkurat nå