Lærdalstunnelen.
Lærdalstunnelen. (Foto: Silje Drevdal/Statens vegvesen)

Vegvesenet håper ha en plan klar for Lærdalstunnelen til påske

Statens vegvesen søker den beste løsningen for oppgradering av Lærdalstunnelen. Så langt er ingenting bestemt, men målet er å ha en plan klar rundt påske.

– Vår målsetting er å få ferdig en utredning i løpet av vinteren, med et mulig vedtak av hovedlinjene for oppgraderingen rundt påske. Jeg vil understreke at vi ikke har bestemt oss for noe ennå, og vi er fremdeles i en fase der vi tar kontakt med offentlige institusjoner, interessegrupper, bedrifter og enkeltpersoner for å hente inn informasjon, sier Stig Berg-Thomassen, leder for Tunneloppgradering vest i Statens vegvesen, i en melding.

Målet med prosessen er å finne de løsningene som gir minst ulempe, samtidig som anleggsarbeidet kan gjennomføres på en effektiv måte. Oppgradering av Lærdalstunnelen er en svært krevende oppgave, der man ikke vil unngå utfordringer for både enkeltpersoner og samfunnet.

Nyttige innspill

– De møtene og samtalene vi hittil har hatt, har gitt nyttig informasjon for begge parter og et grunnlag for de ulike gruppene til å komme med grundige og konstruktive innspill. Dette har en positiv effekt på arbeidet vi i Statens vegvesen gjør knyttet til vurdering av helheten, sier Berg-Thomassen.

I stor utstrekning er det lokale aktører som har vært mest aktive med innspill, selv om saken har vært omtalt i ei rekke media og politiske fora. Det er fremdeles mulig å komme med innspill, i alle fall fram til starten av februar.

Aktuelle alternativer

Hovudalternativene som er aktuelle for å få gjennomført oppgraderinga, er lange nattestenginger og helårs- eller delårsstenging av tunnelen.

– For alternativet med lange nattestenginger, er det foreløpig ikke tatt stilling til når det skal stenges og når det skal åpnes. Men en stengeperiode på tolv timer hver natt blir vurdert som helt nødvendig, sier Berg-Thomassen.

Samtidig jobber Vegvesenet med reguleringsplaner i både Lærdal og Aurland kommune for å sikre plass til overskuddsmasser, samt areal til etablering av nødvendig kolonneoppstilling. Begge deler er helt avgjørende å ha på plass før et anleggsarbeid kan starte opp.

– Slik prosessen ser ut, kan en fysisk oppstart for prosjektet tidligst være aktuelt mot slutten av 2024, sier Berg-Thomassen.

Les også

Forsiden akkurat nå