Foto: Frode Hansen/Scanpix
Foto: Frode Hansen/Scanpix (Foto: Hansen, Frode)

Vegvesenet hadde rett til å avvise Mesta i Oslo-kontrakten

Mesta følte seg forskjellsbehandlet da de ikke fikk driftskontrakten for Oslo, og klaget Vegvesenet inn for Kofa. Men der fikk entreprenøren ikke medhold.

Vi må helt tilbake til 2015 i denne saken. Da gikk TF Anlegg konkurs, og fremtiden for driftskontrakten for Oslo var uviss. Mesta fikk den midlertidige kontrakten for drift og vedlikehold av riksvegene i Oslo fra oktober 2015 til høsten 2016.

Samtidig skulle ny hovedkontrakt på drøye 400 millioner kroner inngås. Mesta, Veidrift og Vaktmesterkompaniet leverte tilbud, men i april 2016 ble Mesta og Veidrift avvist siden gjennomføringsevnen deres ikke ble vurdert som god nok.

Manglet nøkkelpersoner

Vegvesenet skrev i sin avvisning at Mesta manglet kvalifiserte nøkkelpersoner i mange av rollene hvor det var satt spesifikke krav. Tilbudet ble også oppfattet som uryddig. Og det tilbudte nøkkelpersonellet fra Mesta hadde kort eller ingen erfaring med styring og gjennomføring av en så kompleks driftskontrakt som Oslo-kontrakten. «Flere fagansvarlige har ikke dokumentert erfaring som ansvarlig i de tilbudte rollene,» mente Vegvesenet.

Mesta og Veidrift mente avvisningene var urettmessige, og tok saken til retten i Oslo med krav om midlertidig forføyning. Der fikk de ikke medhold.

Dermed var det Vaktmesterkompaniet som i juli 2016 signerte vegkontrakten for Oslo.

I januar 2017 tok Mesta saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa). Mesta mente at Vegvesenet hadde brutt likebehandlingsprinsippet i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Vegvesenet skal ha brukt en ulik norm for vurderingen av om leverandørene oppfylte kvalifikasjonskravet "gjennomføringsevne".

Vegvesenet mente på sin side at dokumentasjonen supplert med referanser for Mesta sin del ikke viste at nøkkelpersonellet hadde tilstrekkelig erfaring. «For Vaktmesterkompaniets tilfelle var det motsatt,» heter det.

Leverte ikke kontraktsmessig

Vegvesenet viste også til at klager ikke leverte kontraktsmessig på den midlertidige kontrakten, og at dette viste behovet for strenge kvalifikasjonskrav.

Nemnda sier at det ikke er «grunn til å betvile at driften av riksvegnettet i Oslo er vanskelig å oppfylle. Det er opp til innklagede å avgjøre hvor strenge kvalifikasjonskrav man ønsker å oppstille. Det er heller ikke slik at dette kompetansekravet avskjærer klager for å delta, klager kunne tilegnet seg personell som hadde den nødvendige kompetansen, eventuelt i større utstrekning dokumentert at oppgitt nøkkelpersonell hadde den nødvendige kompetansen.»

Kort sagt så var det på sin plass at Vegvesenet stilte sterke krav til kvalifikasjoner og erfaring i konkurransen.

Avgjørelsen fra Kofa kom like før jul 2017.

Forsiden akkurat nå