.Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015, presenteres av riksrevisor Per-Kristian Foss.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
.Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015, presenteres av riksrevisor Per-Kristian Foss.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix (Bilde: Ruud, Vidar)

Vegvesenet får krass kritikk for oppfølging av entreprenører

Statens vegvesen er lite systematisk og har ulik oppfølging av private entreprenører som drifter det norske veinettet, fastslår Riksrevisjonen.

– Det er kritikkverdig at Statens vegvesen har så lite systematisk og ensartet oppfølging av kontraktsavvik fra private entreprenører og har ulik bruk av økonomiske sanksjoner ved gjentatte feil. Varierende kontroll med kvaliteten på veinettet kan svekke trafikksikkerheten, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen la tirsdag fram sin rapport for regnskapene fra til sammen 240 departementer og virksomheter. Ti av dem har fått merknader om vesentlige feil.

Når det gjelder Statens vegvesen mener Riksrevisjonen at det også mangler kostnadsoverslag over endringsarbeider, noe som øker risikoen for at entreprenørene overfakturerer.

– Manglende kostnadsoverslag gjør det også vanskelig å sikre at disponeringen av bevilgningen er i samsvar med Stortingets forutsetninger, fastslår Riksrevisjonen. (©NTB)

Forsiden akkurat nå