Deler av prosjektet E18 Vestkorridoren ved Strand.
Deler av prosjektet E18 Vestkorridoren ved Strand. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Vegvesenet etterlyser erfarne byggeledere til E18 Vestkorridoren

Seks måneders oppdrag som kan komme til å vare i tre og et halvt år.

Vegvesenets utbyggingsdivisjon trenger to byggeledere til E18 Vestkorridoren vest for Oslo. Det gjelder forberedende arbeider på strekningen Fornebukrysset-Strand.

Etaten søker etter to erfarne byggeledere som kan leies inn på kontraktsbasis i 100 prosent stilling, og som kan være en del av byggherreorganisasjonen.

Arbeidsoppgavene blir å ha ansvar for hele entreprisen. Byggelederne skal arbeide med konkurransegrunnlaget, samt følge opp entreprenørene og underleverandørene.

Vegvesenet ønsker at oppdraget skal starte snarest mulig, og senest innen september 2020. Varigheten er satt til seks måneder, med mulighet til forlengelse i 1+1+1 år.

Vegvesenet tar forbehold at konkurransen avlyses dersom etaten ikke får bevilgninger.

Aktuelle kandidater skal ha erfaring fra relevante oppdrag, og skal kunne vise til minst tre relevante oppdrag og utførte tjenester de siste tre årene. Pris er forøvrig ikke det eneste tildelingskriteriet i denne kontrakten.

Frist for å gi tilbud: 6. mars 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå