– Det er alvorlig at flere etater med viktige tjenester får vesentlige merknader enda et år, sier riksrevisor Per Kristian Foss.
– Det er alvorlig at flere etater med viktige tjenester får vesentlige merknader enda et år, sier riksrevisor Per Kristian Foss.

Vegvesenet brukte 1 mrd for mye på konsulenter

Statens vegvesen bruker over dobbelt så mye på konsulentkontrakter som det de har planlagt. Overskridelsene er på 1,18 milliarder kroner.

Oslo (NTB):  Det viser Riksrevisjonens gjennomgang av 70 konsulentkontrakter Statens vegvesen har inngått.

Tallet omfatter både faktiske og anslåtte merkostnader.

– Vi må erkjenne at styringen vår ikke er god nok, sier Jane Bordal, direktør for veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Årsaken til overskridelsene er at det ofte er vanskelig å forutsi hvor mange utredninger etaten blir pålagt å foreta. Når man skal bygge en vei, kan det for eksempel komme pålegg om å utrede andre traseer enn det som var planlagt, ifølge Bordal.

Hun mener Vegvesenet må bli flinkere til å ta høyde for det uforutsette i kontraktene, og viser til at det pågår et prosjekt som skal gjøre etaten flinkere til å kjøpe inn kompetanse utenfra og å avgjøre når det ikke trengs. (©NTB)

Forsiden akkurat nå