Vegvesenet brøt regelverket

Vassbakk & Stol mente at en konkurrent burde vært avvist fra en anbudskonkurranse, men Kofa kom til at Vassbakk & Stol selv ble korrekt avvist i samme konkurranse. Uansett har Vegvesenet brutt regelverket.

2. nov. 2017 - 08:09

Vassbakk & Stol klaget inn Vegvesenet til Kofa (Klagemenda for offentlige anskaffelser) i slutten av 2016. Anbudet gjaldt totalentreprisekontrakt i forbindelse med utbedring av parsellen Slåttekås-Årnes på riksveg 36 i Telemark. I oktober kom nemndas avgjørelse.

Vassbakk & Stol mente for det første at de var urettmessig avvist fra konkurransen på grunn av manglende oppfyllelse for angitt nøkkelperson av kvalifikasjonskravet "5 års relevant erfaring", og for det andre at den valgte leverandøren (Carl C. Fon) skulle vært avvist fordi deres nøkkelperson ikke oppfylte kvalifikasjonskravet. Vegvesenet var uenig i begge påstandene.

Klagenemnda fant at Vassbakk & Stol ikke oppfylte kvalifikasjonskravet og var rettmessig avvist. Klagenemnda fant videre at heller ikke den angitte nøkkelpersonen hos den valgte leverandøren (Carl C. Fon) oppfylte det aktuelle kvalifikasjonskravet. Vegvesenet har dermed brutt regelverket ved ikke å avvise Carl C. Fon fra konkurransen, ifølge Kofa.

Vegvesenet fikk sju tilbud for strekningen. Vassbakk og Stol hadde et tilbud på 228,5 millioner kroner, mens tilbudet fra Carl C. Fon (heleid datterselskap av NCC Norge) var på 177,2 millioner kroner.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.